Istifadəçi səhifəmə xoş gəlmişsiniz. Virtual dünyada Azərbaycan haqqında, onun mədəniyyəti haqqında mənbələrin az olması ürək açan deyil. Bu məqsədlə fəaliyyətlərimi bu istiqamətdə yönəltmişəm. İngilis, rus, türk dillərini bilirəm. Əski Azərbaycan yazısını öyrənirəm.