Ağzım qönçeyi-xendan dedilər, gerçəkmiş

Ağzım qönçeyi-xendan dedilər, gerçəkmiş
Müəllif: Cahanşah Həqiqi
Mənbə: Anar (1999). Min beş yüz ilin oğuz şeri. Antologiya, I kitab. (az). Bakı: "Azərbaycan". 2017-07-08 tarixində arxivləşdirilib. 2017-07-08 tarixində istifadə olunub.

Ağzım qönçeyi-xendan dedilər, gerçəkmiş,
Xəti-ruxsanm reyhan dedilər, gerçəkmiş.
Lövhi-məhfiızini ta gördö kelam ehli sənin,
Ayəti-vəchini Quran dediler, gerçəkmiş.
Zövqi-eşqin ki, qəmi dünyavü üqbaye deyər,
Bu könül təxtinə sultan dediler, gerçəkmiş.
Ənbərəfşan saçını küfiə münasib qılıban,
Dürci-yaqutuna mərcan dedilər, gerçəkmiş.
Əhli-təqva ki, sücud eyledi vechində sənin,
Sacidi-surəti-rahman dedilər, gerçəkmiş.
Ey Həqiqi, çu sənə nəqli-kelam oldu müin,
Nəfsinin şərhini bürhan dedilər, gerçekmiş.