Ayırdı

Ayırdı (XVII əsr)
Müəllif: Qaracaoğlan

Der Qaracaoğlan yanam, alışam,
Axıb gedən göy sulara qarışam,
Başıma gələni gərək danışam,
Fələk məni nazlı yardan ayırdı.