Azərbaycan ədəbiyyatı (F.Köçərli, II cild)/İsgəndər ağa Qaibbəyov "Şair"

Hacı Seyid ağa Əmirzadə "Sabir" Azərbaycan ədəbiyyatı. II cild. İsgəndər ağa Qaibbəyov "Şair"
Müəllif: Firudin bəy Köçərli
İbrahim bəy "Azər"