Azərbaycan nağıllarıA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


Wikipedia logo Azərbaycan nağılları haqqında Vikipediyada məqalə var.

ARedaktə

 1. Ac qurdun nağılı
 2. Adamcıl
 3. Altı dul arvad
 4. Altı yoldaş
 5. Armud bəy
 6. Avçı Məhəmməd
 7. Axvay
 8. Ağ quşun nağılı
 9. Ağıllı qız
 10. Ağıllı qoca

BRedaktə

 1. Bacı-qardaş ilə div
 2. Baftaçı Şah Abbas
 3. Barxudarın baxtı
 4. Barxudarın nağılı
 5. Beçə Dərviş
 6. Bir qılçalı toyuq
 7. Bostançı və Şah Abbas
 8. Bulud
 9. Bənidaş şəhərinin sirri
 10. Bəxtiyar (nağıl)

CRedaktə

 1. Cadugər dərviş
 2. Ceyranın nağılı
 3. Cik-Cik xanım
 4. Cırtdan

DRedaktə

 1. Dad Xanpərinin əlindən
 2. Dana, keçi və qoyun
 3. Daşdəmirin nağılı
 4. Dünya gözəli (I nağıl)
 5. Dünya gözəli (II nağıl)
 6. Dünya gözəli ilə sarı inəyin nağılı
 7. Dərzinin şagirdi

FRedaktə

 1. Fərasətsiz oğul

GRedaktə

 1. Göy muncuq
 2. Göytəpə göyərdi, ərim məni döyərdi
 3. Göyçək Fatimə
 4. Göyərçin və qarışqa
 5. Gül ilə canavar
 6. Gül Sumana neylədi?
 7. Gülnar xanım
 8. Güloğlan
 9. Günəşin nağılı

HRedaktə

 1. Hambal Əhməd
 2. Hatəm və qoyun dərisinə girmiş qurd
 3. Hatəmin nağılı
 4. Haxnəzər
 5. Hazarandastan bülbülü
 6. Hiyləgər keçi
 7. Həsən qaranın nağılı

KRedaktə

 1. Keçəl Məhəmməd
 2. Keçəlin divanı
 3. Keçəllə qazının nağılı
 4. Keçəllə tacir
 5. Kiçik şahzadə
 6. Küp qarısı
 7. Kəl Həsənin nağılı
 8. Kələkbaz qrızlılar

LRedaktə

 1. Lala və Nərgiz
 2. Loğmanın nağılı
 3. Loğmanla şəyirdi
 4. Ləlin nağılı

MRedaktə

 1. Moltanı padşahı
 2. Muxtarın hekayəti
 3. Məhəmməd (nağıl)
 4. Məlik Cəmilin hekayəsi
 5. Məlik Ducar
 6. Məlik Məhəmməd
 7. Məlik Məmmədlə Məlik Əhməd
 8. Məlikməmməd nağılı
 9. Mərcan
 10. Mərdnən namərdin nağılı
 11. Məstan

NRedaktə

 1. Nar qızı
 2. Nazikbədən
 3. Naşükür qız
 4. Noxudu keçəl
 5. Nuh peyğəmbər
 6. Nuşapəri xanımın nağılı
 7. Nuşparanın nağılı
 8. Nəsir kişinin hekayəti

ORedaktə

 1. Ocaq ilanı
 2. On iki il
 3. Ovçu Pirimin nağılı
 4. Ovçu və ilan
 5. Oxxayla Əhməd

PRedaktə

 1. Padşah və dəmirçi
 2. Padşahla oğlu
 3. Peşə dalınca
 4. Pinəçi Muradla şah
 5. Pinəçi Məhəmməd
 6. Pəri xanımın nağılı

QRedaktə

 1. Qadına dönən ilan
 2. Qara at
 3. Qara ilan
 4. Qara vəzir
 5. Qara çuxa
 6. Qaraqaşın nağılı
 7. Qırx Qönçə xanım
 8. Qızıl qoç
 9. Qızıl və ilan
 10. Qurbağalar və hacıleylək
 11. Quş dili bilən İsgəndər
 12. Qəhrəman

SRedaktə

 1. Sehrli üzük
 2. Simanın nağılı
 3. Soltan İbrahim
 4. Südəmən

TRedaktə

 1. Tapdıq
 2. Taxta qılınc
 3. Torpaq
 4. Tülkü, tülkü, tünbəki
 5. Təlimli pişik
 6. Tənbəl Əhməd
 7. Tənbəl Əhmədin nağılı
 8. Təpəgöz

URedaktə

 1. Usta Abdulla
 2. Uşaq pəhləvan

VRedaktə

 1. Vəfalı at

XRedaktə

 1. Xacə Fəttah
 2. Xoşqədəm

YRedaktə

 1. Yazıya pozu yoxdu
 2. Yaxşılığa yaxşılıq
 3. Yeddi nar çubuğu
 4. Yeddi qardaşlar (nağıl)
 5. Yetim qız
 6. Yetim İbrahim və sövdəgər
 7. Yoxsul qoca və vəzirin nağılı
 8. Yusiflə Sənubər
 9. Yuxu

ZRedaktə

 1. Zəmanənin hökmü
 2. Zəngi
 3. Zərnigar

ÇRedaktə

 1. Çil madyan
 2. Çıraxlı İsa

ÜRedaktə

 1. Üç bacı (Azərbaycan nağılı)
 2. Üç şahzadə
 3. Üçbığ Kosa

İRedaktə

 1. İbrahim
 2. İki arvadın işləyi
 3. İki qardaş
 4. İki yoldaş
 5. İlan və qız
 6. İsgəndər Zülqərneyn
 7. İskəndər
 8. İtkin qız

ŞRedaktə

 1. Şah Abbasın oğlu
 2. Şah oğlu Bəhrəmin nağılı
 3. Şahsonqar
 4. Şahzadə və qurbağa
 5. Şahzadənin nağılı
 6. Şirvan qazısı
 7. Şükufə xanım
 8. Şəmsi Qəmər
 9. Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm

ƏRedaktə

 1. Əbülqasım
 2. Əcəm oğlu İbrahim
 3. Əhməd
 4. Əhmədi çekkaş
 5. Əli və Salsal
 6. Əlimə su tök
 7. Əmir ilə şah qızı
 8. Əzazil padşah