Dün dolandım başına, söylədi pervanedi bu

Dün dolandım başına, söylədi pərvanədi bu
Müəllif: Seyid Əzim Şirvani
Mənbə: Anar (1999). Min beş yüz ilin oğuz şeri. Antologiya, I kitab. (az). Bakı: "Azərbaycan". 2017-07-08 tarixində arxivləşdirilib. 2017-07-08 tarixində istifadə olunub.


Dün dolandım başına, söylədi pərvanədi bu,
Zülftin aldım elimə, güldü ki, divanədi bu.

Həlqəyi-zülfdə gör xali-siyahın ey dil,
Birisi dami-bəladır, birisi danədi bu.

Arizi-yarıma bax, yoxdu gər əqlində qüsur,
Vaiza, vəsfi-behişt eyləmə, əfsanədi bu.

Sanma məscid kimi, bisidqü iradət gəlmə,
Ey gözüm, gözlə ədəb, guşeyi-meyxanədi bu.

Bu deyil pərdeyi-üşşaqi Nəhavəndü hicaz,
Qülğülə ərşə salan nərəyi-məstanədi bu.

Seyyida, çək gözə eyvani-tila sürməsini,
Can yetib kamına kim, mənzili-cananədi bu.