Dağlar (qoşma, Şair Məmmədhüseyn)

Eyni adda digər əsərlər üçün dəqiqləşdirmə səhifəsinə baxın.
Dağlar (qoşma, Şair Məmmədhüseyn)
Müəllif: Şair Məmmədhüseyn
Mənbə: Şair Məmmədhüseyn (2018). Nur çeşməsi (az). Elm və təhsil. Yoxlanılıb 2018-09-20.

Başının dolağı buz qatlarıdı,
Ətəyin behiştdən gözəldi, dağlar.
Atıbsan üstündən qarı, çovğunu,
El deyir əhdinə düzəldi dağlar.

Neçə Süleymanlar yola salıbsan,
Neçə zəmanəyə külüng çalıbsan.
Özün gör necə də cavan qalıbsan,
Kim deyər, hər şeydən əzəldi dağlar.

Səf-səf olub düzülübsən yanbayan,
Gör necə nizamlı hörüb Yaradan.
Məmmədhüseyn olub qurğuna heyran,
Açdığın büsata mətəldi, dağlar.