Hüseyn Cəlilov

O bir günahkar quldur Xuda qapısında