II Şah Abbasın Şirvan bəylərbəyi Hacı Mənüçöhr xana məktubu

II Şah Abbasın Şirvan bəylərbəyi Hacı Mənüçöhr xana məktubu
Müəllif: II Şah Abbas
Mənbə: British Museum, Add. 7654, vr. 142a


İxlâs tarîqində râsihü’l ‘aqîdə Hacı Mənüçöhr xan, təvəccüh və inâyətim tərəfinə bî-nəhâyətsiz bilüb özünü əksər xâtırımda biləsin. Xüsus bəzi feyizlü məclislərdə inşaallah yaxşı vəchilə hüzurumuza yetmək müyəssər ola. Âinə-i zamîrî Əimme-i Mə‘sûmîn [On İki İmâm] əleyhissəlam mehrindən musəffa Dərvîş Mustafa buldaş [yoldaş] birlə (Pîrlə) Şirvan səmtindən öz vilayətinə getmək irâdəsi var. Mehribanlıq lâziməsin yerə gətürüb rəvânə idəsün