I İsmayılın Miskin Abdal haqqında fərmanı

I İsmayılın Miskin Abdal haqqında olan fərmanı (1515)
Müəllif: I Şah İsmayıl
Mənbə:Miskin Abdal və Səfəvilər", Bakı, 2018. səh.7


Ey mömin insanlar, Miskin Abdal mötəbər şəxsdir, ona sidq ürəklə inanın, nə mətləbiniz varsa ondan diləyin.