Müəllif:Əbülqasim Füyuzat

Ə hərfi ilə müəlliflər Əbülqasim Füyuzat
(1889–1947)
Sister Projects. Həmçinin baxın: Bioqrafiyası • jurnalist, pedaqoq