Müəllif:Əbdürrəhman Vəzirov

Ə hərfi ilə müəlliflər Əbdürrəhman Vəzirov
(1930—)
Sister Projects. Həmçinin baxın: Bioqrafiyası • SSRİ və Azərbaycan SSR dövlət və siyasi xadimi, SSRİ diplomatı. Azərbaycan SSR KP MK-nın 13-cü birinci katibi (1988-1990)