Müəllif:Ağababa Sağəri

S hərfi ilə müəlliflər Ağababa Sağəri
(1847–1918)
Ağababa Məşədi Nəsrulla oğlu