Müəllif:Aşıq Musa Süleymanoğlu

M hərfi ilə müəlliflər Aşıq Musa Süleymanoğlu
(XIX əsr–1920)
Aşıq Musa Süleyman oğlu


Şeirləri Redaktə