Müzakirə:Tərpənmə amandır bala, qəflətdən ayılma

Mövzu əlavə et
Aktiv müzakirələr

Bu səhifə Tərpənmə amandır bala, qəflətdən ayılma məqaləsinin müzakirə səhifəsidir.

Daxili prinsiplər

Bəhr pozulub, orijinalı tapmalı:Redaktə

Yol vermə məbada bir an çıxa sözündən,

Bu misrada bəhr pozulub, şübhəsiz orijinaldan düzgün köçürülməyib Vago (müzakirə) 16:05, 25 may 2019 (UTC)

"Tərpənmə amandır bala, qəflətdən ayılma" səhifəsinə qayıt.