Sənə zahirdir, əya, heyyü xəbirü dana

Sənə zahirdir, əya, heyyü xəbirü dana
Müəllif: Ağa Məsih Şirvani


Sənə zahirdir, əya, heyyü xəbirü dana,
Olsa hər mazivü müstəəbəlü məxfi peyda,

Qul şəhindən eliyən cürmü yaşurmaq nə rəva,
Əhv qıl, eyləmişəm çox qələtü səhvü xəta!

Tövbə, ya Rəbb, xəta rahinə getdiklərimə!
Bilib etdiklərimə, bilməyib etdiklərimə!