Sənsən (Aşıq Ələsgər)

Eyni adda digər əsərlər üçün dəqiqləşdirmə səhifəsinə baxın.
Sənsən (Aşıq Ələsgər)
Müəllif: Aşıq Ələsgər
Mənbə: Aşıq Ələsgər (2004). Əsərləri (az). "Şərq-Qərb". ISBN 9952-418-21-0. 2017-06-19 tarixində arxivləşdirilib. 2017-06-19 tarixində istifadə olunub.

Yüz iyirmi dörd min nəbi gəlibdi,
Cəmi ənbiyanın ədədi sənsən.
Sidqilə hər kim ki çağırsa səni,
Zahirdə, batində mədədi sənsən.

Haqq vеrməsə, qonşu payı pay olmaz,
Doğru yola əmək çəksən, zay olmaz.
Bəndədən bəndəyə bir haray olmaz,
Darda qalanların səmədi sənsən.

Ələsgər çağırır Əliyyül-əla,
Qеyzə gəldi, zərbə vurdu Salsala.
Zərbindən titrədi Xеybər tək qala,
Münkirin dünyada cəlladı sənsən.