Sinəmi dəldi bu gün

Sinəmi dəldi bu gün
Müəllif: Nədim
Mənbə: Anar (1999). Min beş yüz ilin oğuz şeri. Antologiya, I kitab. (az). Bakı: "Azərbaycan". 2017-07-08 tarixində arxivləşdirilib. 2017-07-08 tarixində istifadə olunub.

Sinəmi dəldi bu gün bir afəti-çaıpaıəli
Gül yanaqlı, gülgümü kərrakəli, mor haləli.
Ciftə bənli, sim gərdənli, günəş ruxsarəli
Gül yanaqlı, gülgümü kərrakəli, mor haleli.
Bir cavan kaşı sanqsarmış, efəndim, başına,
Sürmə çəkmiş, ətrişahilar sürünmüş qaşına.
Şimdi giımiş dəxi təhminimde on beş yaşma
Gül yanaqlı, gülgümü kərrakəli, mor haləli.
Şehnişinlər zineti, ağuşlar pirayəsi
Dəxi bir ildir yanından aynlalı dayəsi.
Sevdiyim, könlüm sümri, ömrümün sermayəsi
Gül yanaqlı, gülgümü kərtakəli, mor haleli.
Şivəsi, nazı, edası, xandəsi pək bibədəl
Gərdəni püskürmə bənli, gözleri qayət gözel.
Sırma kaldl, sim gəıdən, zülf tel-tel, incə bel
Gül yanaqlı gülgümü kərrakəli, mor haleli.
Ol pəri ruyin cefayi-çeşmi-cəlladm deməm,
Dərdi-eşqiylə Nədimin ahü feryadm deməm,
Tərzi-təvrin söyləsəm mane deyil, adın deməm
Gül yanaqlı, gülgümü kəırakəli, mor haleli.