Ey mələksima ki, səndən özgə heyrandır sana - Digər dillərdə