Loğmanın vəqəsi (Belə təqrir ediblər əhli-bəyan): Redaktələr arasındakı fərq