"Bibliya/Peterin İkinci Məktubu" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
}}
 
PETERİN İKİNCİ MƏKTUBU
GİRİŞ
«Peterin İkinci Məktubu» ilk məsihçilərə ünvanlanıb. Peter bu məktubda yanlış təlim yayan müəllimlərə və oradan qaynaqlanan mənəviyyatsızlığa qarşı mübarizə aparır. Bu problemlərin cavabı Allahın və Rəbb İsa Məsihin əsl təlimini bilməkdir. Bu təlimi isə İsa Məsihi şəxsən tanıyan və Onun təlimini eşidən adamlar düzgün çatdıra bilərdi.
 
Müəllif İsa Məsihin zühuru haqqında olan yanlış təlimə görə xüsusən narahatdır. Peterə görə Məsihin zühuru ona görə yubanır ki, «O heç kəsin həlak olmasını istəmir, amma hər kəsin tövbə etməsini istəyir» (3:9).
Kitabın məzmunu:
*1:1-21 Salamlama və məsihçinin çağırışı
*2:1-22 Yanlış təlim yayanlar barəsində
*3:1-13 Rəbbin günü
*3:14-18 Öyüd-nəsihətlər
 
== 1 ==
14.554

edits