"Müəllif:Əbülqasim Nəbati" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

== Qəzəlləri ==
* [[Eşq camından içən kimsə huşyar olmaz]]
* [[Düşdüm genə meyxanədə xoşhənglər içrə]]
* [[Gətir, saqi, meyi-gülgun, bu bəzmi bir bahar eylə]]
* [[Nə olmuş, bilmirəm, yarəb, hanı bir bülbüli-şeyda]]