"Müəllif:Əbülqasim Nəbati" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

redaktənin izahı yoxdur
Redaktənin izahı yoxdur
 
== Qoşmaları ==
* [[Çarpa]]
* [[Gəlsin, gəlməsin (Əbülqasim Nəbati)]]
* [[Gözlərin (Əbülqasim Nəbati)]]
* [[Billəm ki, edər axir ol nərgisi-məstanə]]
* [[Eşq camından içən kimsə huşyar olmaz]]
* [[Eylə məstəm bilməzəm kim, mey nədir, mina nədir]]
* [[Düşdüm genə meyxanədə xoşhənglər içrə]]
* [[Gəldi bir şux yenə yanıma göyçək-göyçək]]
* [[Gətir, saqi, meyi-gülgun, bu bəzmi bir bahar eylə]]
* [[Cumdum genə qəvvas tək dəryayə, mən, dəryayə mən]]
* [[Nə olmuş, bilmirəm, yarəb, hanı bir bülbüli-şeyda]]
* [[Olu yarəb ki, düşə daməni-canan əlimə]]
* [[Səhər meyxanə ətrafın gəzirdim məstü bipərva]]
* [[Sərməst yıxıldım genə meyxanələr içrə]]
* [[Sənsiz, ey gül, könlümün bir dəm qəran yoxdu, yox]]
 
== Təcnisləri ==