"Müəllif:Xurşidbanu Natəvan" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
 
{{TOC sağ}}
=== QəzəlləriŞeirləri ===
*[[Qərənfil]]
 
== Qəzəlləri ==
*[[Bahar əyyamıdır, acıldı güllər, ey cavan sənsiz]]
*[[Əgərçi xoşdu mənə ətri, həm səfası gülün]]
*[[Dilbəra, dərdi-dilimdən belə ünvan etdim]]
*[[Hicran ilə kim, daməni-qəm dəstrəsimdir]]
*[[Şuri-eşqin başıma axırı sövda gətirir]]
*[[Varımdı sinədə dərdü qəmi-nəhan, ölürəm]]
*[[Yanar canım, oğul, daim sənin nari-fəraqında]]
*[[Yenə ya rəb, nə qəmgindir mənim bu şad olan könlüm]]
*[[Yıxıb bu könlüm evin, eyləyib viran, getmə]]
*[[Zəmanə saldi əcəb mohnətu məlalə məni]]
 
=== Növhələri ===
*[[Söylə Hüseynə, ey səba, Kərbübəlaya gəlməsün]]