Eminn

Joined 25 dekabr 2008
2.496 bayt əlavə edildi ,  12 il öncə
Undo revision 6819 by 88.229.221.49 (Talk)
Redaktənin izahı yoxdur
(Undo revision 6819 by 88.229.221.49 (Talk))
<div style="position:fixed; right:2%; top:6%; overflow:visible;">
<div align="left" class="usermessage">'''<fontspan colorclass="blueplainlinks">
<center>'''{{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAMEGEN}} {{CURRENTYEAR}}-cu il,<br/>{{CURRENTDAYNAME}}'''</center>
</div>
</div>
 
<div align="left" style="border:3px solid #C0C8FF; padding: 1.1em; background-color:white; width:95%;">
 
<font size="100"><font color="red">Xoş</font> <font color="green">gə</font><font color="pink">lmi</font><font color="blue">sin</font><font color="orange">iz</font></font>
 
----------------------
 
[[Şəkil:Flag-map of Azerbaijan.svg|right|310px]]
 
<font color="blue">
*'''VikiMənbədəki Məqalələrin Sayı : {{NUMBEROFARTICLES}}'''
*'''VikiMənbədəki Səhifələrin Sayı : {{NUMBEROFPAGES}}'''
{{Cquote|
Bu dünyanı aldadır erməni lobbiləri,
Amerika və Moskva ən böyük |{{Şablon:İstifadəçi ad|Emin Allahverdiyev}}abiləri,
|-
|{{User az}}
|{{User tr-3}}
|-
|{{User Cyrl}}
|{{User Latin}}
|-
|{{User en-1}}
|{{İstifadəçi 2000}}
|-
|{{İstifadəçi Neftçi}}
|}
</div align="center">
----------------------
<div id="menubar" class="plainlinks" style=" height:18px; line-height:18px;"> &nbsp; [[#Azərbaycanca|<span style="color:MenuText;">Azərbaycanca</span>]] &nbsp; [[#English|<span style="color:MenuText;">English</span>]] &nbsp; [[#Русский|<span style="color:MenuTextabiləri,
Legionerlər yığır Fransa kimiləri,
Ankarada bu qədər olamaz axmaq artıq,
|-
|{{Vətənpərvər}}
|{{Şablon:İstifadəçi ad|Emin Allahverdiyev}}
;">Русский</span>]] &nbsp; [[#Deutsch|<span style="color:MenuText;">Deutsch</span>]] &nbsp; [[#Türkçe|<span style="color:MenuText;">Türkçe</span>]] &nbsp; [[#Ελληνικά|<span style="color:MenuText;">Ελληνικά</span>]] </div>
|-
|{{User az}}
|{{User tr-3}}
|-
|{{User Cyrl}}
|{{User Latin}}
|-
|{{User en-1}}
|{{İstifadəçi 2000}}
|-
|{{İstifadəçi Neftçi}}
|}
</div align="center">
----------------------
<div id="menubar" class="plainlinks" style=" height:18px; line-height:18px;"> &nbsp; [[#Azərbaycanca|<span style="color:MenuText;">Azərbaycanca</span>]] &nbsp; [[#English|<span style="color:MenuText;">English</span>]] &nbsp; [[#Русский|<span style="color:MenuTextabiləri,MenuText;">Русский</span>]] &nbsp; [[#Deutsch|<span style="color:MenuText;">Deutsch</span>]] &nbsp; [[#Türkçe|<span style="color:MenuText;">Türkçe</span>]] &nbsp; [[#Ελληνικά|<span style="color:MenuText;">Ελληνικά</span>]] </div>
 
<center>
== Azərbaycanca ==
 
Azərbaycanın Yuxarı Qarabağ bölgəsindəki XOCALI şəhərində 26 Fevral 1992-ci il tarixdə Ermənistan ordusu qadın, uşaq, yaşlı demədən 613 nəfər dinc sakini ən ağır işgəncələr tətbiq edərək soyqırıma məruz qoymuşdur. Qətl edilənlərin 83-ü uşaq, 106-ı qadın və 70-i isə yaşlı idi. 8 ailə tamamilə məhv edilmişdir. Bu qırğından cəmi 487 nəfər ağır yaralı olaraq xilas olmuşdur. 1275 nəfər girov alınmış, 150 adam isə itmişdir. Cəsədlər üzərində aparılan araşdırmalarda cəsədlərin yandırıldığı, bir çoxunun baş dərilərinin üzüldüyü, gözlərinin oyulduğu, qulaqları, burunları və başları ilə bədənlərinin müxtəlif üzvlərinin kəsildiyi görülmüşdür. Bu vəhşilikdən hamilə qadınlar və uşaqlar da kənarda qalmamışdır. Ermənilər tərəfindən XOCALI-da həyata keçirilən bu vəhşilik, beynəlxalq ictimaiyyətin cinayət kimi qəbul etdiyi soyqırım və insanlığa qarşı cinayətlər çərçivəsindəki hərəkətlərlə tam üst-üstə düşməkdədir.
Azərbaycanın Yuxarı Qarabağ itmişdir. cinayət kimi qəbul etdiyi soyqırım və insanlığa qarşı cinayətlər çərçivəsindəki hərəkətlərlə tam üst-üstə düşməkdədir.
 
XOCALI SOYQIRIMI-nda iştirak etmiş Ermənilərin hərəkətləri beynəlxalq hüququn, əlaqədar müqavilələrin - Cenevrə Müqaviləsi, İnsan Hüquqları Bəyannaməsi, Vətəndaş və Siyasi Hüquqlar Mövzusunda Beynəlxalq Müqavilə, Atəşkəs Zamanında və Hərbi Qarşıdurmalar Zamanı Qadın və Uşaqların Qorunması Bəyannaməsi və BMT-nin 'Soyqırım Cinayətinin Önlənməsinə və Cəzalandırılmasına Dair Müqavilə'nin 2-ci maddəsindəki "milli, etnik, irqi və ya dini bir qrupu qismən və ya tamamilə məhv etmə" formasında müəyyən olunan Genosid/Soyqırım anlayışı ilə tamamilə üst-üstə düşməkdədir. Ermənilərin XOCALI-da törətdikləri qətliam BMT-nin Soyqırım Razılaşmasında "soyqırımı" açıqlayan 2-ci maddənin a) bəndindəki "bir qrupun üzvlərinin qətl edilməsi" və b) bəndindəki "qrup üzvlərinin bədəni və ağılı baxımdan ciddi şəkildə zərər verilməsi" şərtləri ilə tam şəkildə üst-üstə düşür.
== Русский ==
В поселке Ходжалы Верхнего Карабаха Азербайджана 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении не взирая на гражданских лиц, женщин, детей, людей преклонного возраста подвергли геноциду 613 человек, применив против них самые тяжелые и беспощадные пытки. 83 человек из убитых были детьми, 106 – женщины и 70 человек – люди преклонного возраста. Из этой бойни 487 человек выжили с тяжелыми ранениями. 1275 человек же были взяты в заложники, 150 человек пропали без вести. При изучении трупов стало ясно, что трупы были сожжены, со многих сняты скальпы, выколоты глаз, уши, носы и головы и различные органы были вырезаны. Такая участь постигла даже беременных женщин и детей. Это акт вандализма совершенный в Ходжалы армянами, полностью совпадает с принятыми мировым сообществом определениями касательно геноцида и преступлений которойсовершенных «подпротив геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу». Массовые убийства, совершенные в армянами в Ходжалы, полностью совпадают с пунктом а) «убийство членов такой группы» и пунктом b) «причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы» 2-й статьи Конвенции ООН о геноциде, в которых дано определение геноцидучеловечества.
 
Варварство учиненное армянами в Ходжалы полностью совпадают с условиями международных правовых соглашений: Женевской конвенцией, Декларацией прав человека, Международным пактом о гражданских и политических правах, Декларацией о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов, Конвенцией по предупреждению и наказанию преступления геноцида во 2-й статье которой «под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу». Массовые убийства, совершенные в армянами в Ходжалы, полностью совпадают с пунктом а) «убийство членов такой группы» и пунктом b) «причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы» 2-й статьи Конвенции ООН о геноциде, в которых дано определение геноциду.
 
Мы, нижеподписавшиеся, основываясь на вышеуказанные, с полным сознанием ответственности характеризируем резню учиненную армянами в Ходжалы геноцидом и призываем всё человечество признать это варварство геноцидом.
 
== Deutsch ==
, 106 Frauen und 70 Alte. 8 Familien wurden vollständig zerstört. 487 Personen konnten diesen Massenmord nur schwer verletzt überleben. 1275 Personen wurden als Geisel genommen, wobei 150 Personen verschwanden. Bei der Untersuchung der Leichen wurde gesehen, dass die Leichen verbrannt worden sind, dass die eine überwiegende Anzahl der Leichen skalpiert worden ist, dass die Augen der Opfer ausgekratzt worden sind und dass die Ohren, Nasen und Köpfe sowie verschieden andere Körperteile der Opfer abgeschnitten worden sind. Auch schwangere Frauen und Kinder konnten sich nicht von dieser Schreckenstat retten. Diese durch die Armenier in Hocalı verwirklichte Schreckenstat entspricht genau den Begriffsbestimmungen für Genozid, welcher auf internationaler Ebene als eine Straftat anerkannt wird, sowie den im Rahmen der Verbrechen gegen die Menschlichkeit festgelegten Definitionen.
 
Die Armenische Armee hat am 26. Februar 1992 im Dorf Hocalı der Region Yukarı Karabağ in Aserbaidschan 613 Personen ohne jeglichen Unterschied zwischen Zivilpersonen, Frauen, Kindern, Alten zu machen durch schwerstes Foltern einem Völkermord unterworfen. Unter den Opfern waren 83 Kinder, 106 Frauen und 70 Alte. 8 Familien wurden vollständig zerstört. 487 Personen konnten diesen Massenmord nur schwer verletzt überleben. 1275 Personen wurden als Geisel genommen, wobei 150 Personen verschwanden. Bei der Untersuchung der Leichen wurde gesehen, dass die Leichen verbrannt worden sind, dass die eine überwiegende Anzahl der Leichen skalpiert worden ist, dass die Augen der Opfer ausgekratzt worden sind und dass die Ohren, Nasen und Köpfe sowie verschieden andere Körperteile der Opfer abgeschnitten worden sind. Auch schwangere Frauen und Kinder konnten sich nicht von dieser Schreckenstat retten. Diese durch die Armenier in Hocalı verwirklichte Schreckenstat entspricht genau den Begriffsbestimmungen für Genozid, welcher auf internationaler Ebene als eine Straftat anerkannt wird, sowie den im Rahmen der Verbrechen gegen die Menschlichkeit festgelegten Definitionen.
 
Die Taten der Armenier, die sich an dem Genozid in Hocalı beteiligten, entspricht genau dem Begriff für Genozid / Völkermord, der in internationalen rechtlichen Abkommen – wie das Genfer Abkommen, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, das İnternationale Abkommen über bürgerliche und politische Rechte, die Erklärung über den Schutz von Frauen und Kindern in Zeiten eines Waffenstillstands und im bewaffneten Konflikt sowie das durch die Vereinten Nationen abgeschlossene Übereinkommen über die Verhütung und Bestrafung von Genozid – und insbesondere im 2. Artikel des Letzteren wie folgt definiert wird: „… Völkermord bedeutet … eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören“. Der durch die Armenier in Hocalı begangene Massenmord stimmt mit den im 2. Artikel des zwischen den Vereinten Nationen geschlossenen Übereinkommens über Genozid festgelegten Voraussetzungen genau überein: a) „Tötung von Mitgliedern der Gruppe“ und b) „Verursachung von schwerem körperlichem oder seelischem Schaden an Mitgliedern der Gruppe“.
9

edits