"Müəllif:Əbülqasim Nəbati" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

redaktənin izahı yoxdur
Redaktənin izahı yoxdur
Redaktənin izahı yoxdur
== Qəzəlləri ==
* [[Səhər meyxanə ətrafın gəzirdim məstü bipərva]]
* [[Nə olmuş, bilmirəm, yarəb, hanı bir bülbüli-şeyda]]
* [[Billəm ki, edər axir ol nərgisi-məstanə]]
* [[Eşq camından içən kimsə huşyar olmaz]]
* [[Gətir, saqi, meyi-gülgun, bu bəzmi bir bahar eylə]]
* [[Cumdum genə qəvvas tək dəryayə, mən, dəryayə mən]]
* [[Nə olmuş, bilmirəm, yarəb, hanı bir bülbüli-şeyda]]
* [[Olu yarəb ki, düşə daməni-canan əlimə]]
* [[Sərməst yıxıldım genə meyxanələr içrə]]