"Müəllif:Əbülqasim Nəbati" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* [[Olu yarəb ki, düşə daməni-canan əlimə]]
* [[Billəm ki, edər axir ol nərgisi-məstanə]]
* [[Gülğülə saldım genə nöhfələki-əxzərə]]
* [[Eşq camından içən kimsə huşyar olmaz]]
* [[Eylə məstəm bilməzəm kim, mey nədir, mina nədir]]