"Müəllif:Əbülqasim Nəbati" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* [[Olmadı mümkün edim halımı cananə ərz]]
* [[Nisbət sənə’ ey şux, Züleyxa ola bilməz]]
* [[Səcdeyi-həqq oldu çün zümreyi-insanə fərz]]
* [[Eylə məstəm bilməzəm kim, mey nədir, mina nədir]]
* [[Gəldi bir şux yenə yanıma göyçək-göyçək]]
* [[Cumdum genə qəvvas tək dəryayə, mən, dəryayə mən]]
* [[Sənsiz, ey gül, könlümün bir dəm qəran yoxdu, yox]]
* [[Səcdeyi-həqq oldu çün zümreyi-insanə fərz]]
 
 
== Təcnisləri ==