"Kəşfül-Həqayiq/Müqəddimə" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
 
əməllər edən cahil və nadan şəxsləri islam dininə görə müsəlman
adlandırmaq böyük xətadır. Möhtərəm peyğəmbərimiz (s.ə.s)
de yib dirdeyibdir: “Müsəlman o şəxsdir ki, xalq onun əlindən və dilindən
sa lamatsalamat olar”. <small>(Buxari, İman 4; Nəsai, İman 9.)</small>
 
İnsandan əmələ gələn hər bir xəta onun cəhalətindən qaynaqlanır.