"İstanbul Konvensiyası" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
Aşağıdakılar barədə razılığa gəlmişlər:
 
== I Fəsil - Məqsədlər, təriflər, bərabərlik və ayrıseçkiliyə yol verilməməsi, ümumi öhdəliklər ==
 
=== Maddə 1: Müqavilənin məqsədləri ===
 
f1. Bu müqavilənin məqsədləri aşağıdakılardır:
etmək üçün bu Konvensiyada xüsusi monitorinq mexanizmi yaradılmışdır.
 
=== Maddə 2: Sazişin əhatə dairəsi ===
 
f1. Bu Konvensiya qadınlara qeyri-mütənasib təsir göstərən, məişət zorakılığı da daxil
f3. Bu Konvensiya sülh dövründə və silahlı münaqişə vəziyyətində tətbiq ediləcəkdir.
 
=== Maddə 3: Təriflər ===
 
f1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
f) "qadın" termini 18 yaşdan kiçik qızları əhatə edir.
 
=== Maddə 4: Əsas hüquqlar, bərabərlik və ayrıseçkilik ===
 
f1. Tərəflər hər kəsin, xüsusən qadınların ictimai və özəl sferada zorakılıqdan azad yaşamaq
f2. Tərəflər qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün növlərini pisləyir və ayrı-seçkiliyin qarşısını
almaq üçün zəruri qanunvericilik və digər tədbirləri görür, o cümlədən:
- qadın və kişi arasındakı bərabərlik prinsipini milli konstitusiyalarına və ya digər müvafiq
qanunvericiliyə daxil etmək və bu prinsipin praktikada tətbiq olunmasını təmin etmək;
- qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyi, o cümlədən zəruri hallarda sanksiya tətbiq etməklə qadağan
etmək;
- qadınlara qarşı ayrıseçkilik yaradan qanun və təcrübələri ləğv etmək.
f3. Tərəflər bu Konvensiyanın müddəalarını, xüsusilə qurbanların hüquqlarını cinsinə,
cinsinə, irqinə, rənginə, dilinə, dinə, siyasi və ya digər fikirlərə görə, milli və ya sosial
Konvensiyanın müddəalarına görə ayrı-seçkilik hesab edilmir.
 
=== Maddə 5: Dövlətin vəzifələri və ciddi araşdırma və araşdırma ===
 
f1. Tərəflər qadınlara qarşı hər hansı bir zorakılıq hərəkətlərindən çəkinməli və dövlət
görülməlidir.
 
=== Maddə 6: Gender məsələlərində həssaslıq tələb edən siyasətlər ===
 
Tərəflər bu Konvensiyanın həyata keçirilməsinə və onun müddəalarının təsirinin
keçirəcəklər.
 
== II Fəsil - Vahid siyasət və məlumat toplama ==
 
=== Maddə 7: Hərtərəfli və əlaqələndirilmiş siyasət ===
 
f1. Tərəflər bu Konvensiyanın əhatə etdiyi bütün zorakılıqların qarşısının alınması və onlara
f3. Bu müqavilə əsasında görülən tədbirlərə hökumət təşkilatları, milli, regional və yerli parlamentlər və idarələr, milli insan hüquqları instutları və qeyri-hökumət təşkilatları kimi bütün müvafiq tərəflər cəlb ediləcəkdir.
 
=== Maddə 8: Maliyyə resursları ===
 
Tərəflər bu Konvensiyada, o cümlədən qeyri-dövlət iştirakçıları və vətəndaş cəmiyyəti
ayıracaqdır.
 
=== Maddə 9: Qeyri-hökümət təşkilatları və vətəndaş cəmiyyəti ===
 
Tərəflər bütün səviyyələrdə qadınlara qarşı zorakılıqla mübarizədə fəal rol oynayan
bu təşkilatlarla səmərəli əməkdaşlıq quracaqlar.
 
=== Maddə 10: Koordinasiya orqanı ===
 
f1. Tərəflər bu Konvensiyanın əhatə etdiyi bütün zorakılıqların qarşısının alınması və onlarla
imkanlarına sahib olmasını təmin edəcəklərlər.
 
=== Maddə 11: Məlumat toplama və tədqiqat ===
 
f1. Bu Konvensiyanın həyata keçirilməsi məqsədi ilə Tərəflər:
təmin edirlər.
 
=== III Fəsil Önləyici tədbirlər ===
 
=== Maddə 12: Ümumi öhdəliklər ===
 
f1. Tərəflər qadınların və kişilərin qadın və kişilərin aşağı və ya sosial stereotipli rollarını
genişləndirilməsi üçün lazımi tədbirlər görəcəklər.
 
=== Maddə 13: Maarifləndirmə ===
 
f1. Tərəflər lazım olduqda, milli insan hüquqları institutları və bərabərhüquqlu təşkilatlar,
mövcud tədbirlər barədə ictimaiyyət arasında geniş məlumat yayılmasını təmin edəcəkdir.
 
=== Maddə 14: Təhsil ===
 
f1. Lazım gələrsə, tərəflər təhsilin bütün səviyyələrində rəsmi tədris planını, sosial
mədəniyyət və əyləncə obyektlərində və mediada yayılması üçün lazımi tədbirlər görürlər.
 
=== Maddə 15: Peşəkar kadrların hazırlanması ===
 
f1. Tərəflər bu Konvensiyanın əhatə etdiyi bütün zorakılıqların qurbanları və ya törədiciləri ilə
etmək üçün bir çox qurum və təşkilatlar arasında əlaqələndirilmiş əməkdaşlıq daxilində təlim
keçməsini təşviq edirlər.
=== Maddə 16: Profilaktik müdaxilə və müalicə proqramları ===
 
=== Maddə 16: Profilaktik müdaxilə və müalicə proqramları ===
 
f1. Tərəflər gələcək zorakılığın qarşısını almaq və zorakı davranış qaydalarını dəyişdirmək
keçirilməsini təmin edirlər.
 
=== Maddə 17: Özəl sektor və medianın iştirakı ===
 
f1. Tərəflər özəl sektoru, informasiya və rabitə texnologiyaları sektorunu və medianı bu
== IV Fəsil - Müdafiə və dəstək ==
 
=== Maddə 18: Ümumi öhdəliklər ===
 
f1. Tərəflər bütün qurbanları gələcək zorakılıq aktlarından qorumaq üçün zəruri
f2. Tərəflər məhkəmə, prokurorluq orqanları, hüquq-mühafizə orqanları, yerli və regional hakimiyyət orqanları, o cümlədən qeyri-hökumət təşkilatları və digər müvafiq təşkilat və qurumlar da daxil olmaqla müvafiq dövlət strukturları arasında bu Konvensiyada nəzərdə tutulmuş, o cümlədən Konvensiyanın 20 və 22-ci Maddələrində verilmiş ümumi və xüsusi yardım xidmətlərinə istinad etməklə bütün zorakılıq formalarının qurbanlarının və şahidlərinin müdafiəsi və onlara yardım göstərilməsi sahəsində səmərəli əməkdaşlıq üçün müvafiq mexanizmlərin olmasını təmin etmək məqsədilə beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq lazımı hüquqi və ya digər tədbirlər görməlidirlər.
 
=== Maddə 18: Ümumi öhdəliklər ===
 
=== Maddə 18: Ümumi öhdəliklər ===
f1. ...
f2. ... Konvensiyanın əhatə etdiyi bütün zorakılıq aktlarından qorunmaq və dəstəkləmək;
lazımi qanunvericilik və digər tədbirlər görəcəklər.
f3. Tərəflər bu bölməyə uyğun olaraq görülən tədbirlərdən:
- qadınlara qarşı zorakılıq və məişət zorakılığı gender əsaslı bir anlayışa əsaslanmalı və
insan hüquqlarına və zərər çəkmiş şəxsin təhlükəsizliyinə diqqət yetirilməlidir;
- qurbanlar, qurbanlar və uşaqlar arasındakı münasibətləri və bu amillərin daha geniş sosial
mühitini nəzərə alan vahid bir yanaşmaya əsaslanmaq;
- ikincil zərər görməməyi hədəfləmək;
- zorakılıq qurbanları olan qadınlara və iqtisadi müstəqilliklərini artırmaq məqsədi;
- müxtəlif mühafizə və dəstək sistemlərinin eyni binalarda yerləşməsinə imkan vermək;
- məssas insanların, o cümlədən uşaq qurbanlarının xüsusi ehtiyaclarını ödəmələrini və bu
imkanların zərərçəkənlər üçün əlçatan olmasını təmin edin.
f4. Bu xidmətlər, zərərçəkmiş şəxsin şikayət verməsi və ya ifadə verməməsindən asılı
bu xidmətlərin göstərilməsi üçün müvafiq tədbirlər görürlər.
 
=== Maddə 19: Məlumat ===
 
Tərəflər zərərçəkənlərin mövcud dəstək xidmətləri və hüquqi tədbirlər barədə başa
qanunvericilik və ya digər tədbirlər görürlər.
 
=== Maddə 20: Ümumi yardım xidmətləri ===
 
f1. Tərəflər qurbanların zorakılıq aktlarından sonra onların sağalmasına kömək edəcək
qanunvericilik və digər tədbirlər görürlər.
 
=== Maddə 21: Fərdi / kollektiv şikayətlərdə göstəriləcək yardım ===
 
Tərəflər zərərçəkənlərin müvafiq regional və beynəlxalq fərdi / kollektiv şikayət
göstərilməsini dəstəkləyir və təşviq edirlər.
 
=== Maddə 22: Ekspert dəstəyi xidmətləri ===
 
f1. Tərəflər, bu Konvensiya çərçivəsində, adekvat coğrafi bölgü çərçivəsində zorakılıq
istiqamətdə lazımi tədbirlər görən qadınlara dəstək xidmətləri göstərəcəkdir.
 
=== Maddə 23: Sığınacaqlar ===
 
Tərəflər zərərçəkənlərin və xüsusən qadınların və uşaqların təhlükəsiz qalması, uyğun,
kömək etmək üçün zəruri qanunvericilik və digər tədbirləri görüıməlidir.
 
=== Maddə 24: Telefon yardım xətləri ===
 
Tərəflər, bu Konvensiyanın əhatə etdiyi hər hansı bir zorakılıqla əlaqədar olaraq, zəng
görülməlidir.
 
=== Maddə 25: Cinsi zorakılıq qurbanlarına dəstək ===
 
Tərəflər zərərçəkənlər üçün tibbi və məhkəmə tibbi müayinələri, travma dəstəyi və
bu tədbirlərlə uşağın ən yaxşı maraqlarına lazımi diqqət yetiriləcəkdir.
 
=== Maddə 27: Məlumatlandırma ===
 
Tərəflər bu Konvensiyanın əhatə etdiyi zorakılıq hadisələrinin şahidi və ya törətmişlər və
ya olduqla bunun edilə biləcəyinə inanmaq üçün ağlabatan əsasları olan şəxsləri həvəsləndirmək üçün lazımi tədbirləri görmək, səlahiyyətli orqanlara məlumat vermək.
 
=== Maddə 28: Mütəxəsislər tərəfindən məlumatlabndırma ===
 
Tərəflər, səlahiyyətli orqanlara və ya səlahiyyətlilərə, bəzi peşələrə dair daxili qanunla
zorakılıq aktlarının törədilə biləcəyi barədə məlumat verəcəklər. Hesabatlarının verilməsinə maneə yaratmaması üçün lazımi tədbirlər görəcəklər.
 
== V fəsil Maddi hüquq ==
 
=== Maddə 29: Məhkəmə prosesləri və müdafiə vasitələri ===
== V fəsil — Maddi hüquq ==
 
=== Maddə 29: Məhkəmə prosesləri və müdafiə vasitələri ===
 
f1. Tərəflər qurbanın təcavüzkarın əleyhinə adekvat qanuni müdafiə tədbirlərinin görülməsini
qanunvericilik və ya digər tədbirlər görürlər.
 
=== Maddə 30: Kompensasiya ===
 
f1. Tərəflər zərərçəkmişlərin bu Konvensiyada göstərilən hər hansı bir cinayətə görə
verilməsini təmin etməlidir.
 
=== Maddə 31: Qəyyumluq, ziyarət hüquqları və təhlükəsizlik ===
 
f1. Tərəflər uşaqların qəyyumluq və ziyarət hüquqlarının müəyyənləşdirilməsində bu
üçün zəruri qanunvericilik və ya digər tədbirlər görür.
 
=== Maddə 32: Məcburi nikahların hüquqi nəticələri ===
 
Tərəflər zərərçəkmişə lazımsız maddi və ya inzibati yük qoymadan məcburi nigahların
görüləcəkdir.
 
=== Maddə 33: Psixoloji zorakılıq ===
 
Tərəflər məcburiyyət və ya təhdid yolu ilə bir insanın psixoloji bütövlüyünə ciddi zərər
tədbirlər görür.
 
=== Maddə 34: Zorakılıq məqsədli izləmə ===
 
Tərəflər, başqa bir şəxsə qarşı dəfələrlə təhdid edilən hərəkətlərin cəzalandırılmasını
təhlükəsiz hiss etməsinə mane olacaq şəkildə qorxudacaqdır.
 
=== Maddə 35: Fiziki zorakılıq ===
 
Tərəflər digər şəxsə qarşı qəsdən fiziki zorakılıq hərəkətlərinin cəzalandırılmasını təmin
etmək üçün zəruri qanunvericilik və ya digər tədbirlər görülməlidir.
 
=== Maddə 36: Zorlama da daxil olmaqla cinsi zorakılıq ===
 
f1. Tərəflər aşağıdakı qəsdən hərəkətlərin cəzalandırılmasını təmin etmək üçün zəruri
qanunvericilik və ya digər tədbirlər görməlidirlər.
 
== VI fəsil - İstintaq, təqib, prosessual hüquq və qoruyucu tədbirlər ==
 
VI fəsil - İstintaq, təqib, prosessual hüquq və qoruyucu tədbirlər
 
Maddə 49: Ümumi öhdəliklər
ya digər tədbirlər görülməlidir.
 
== VII Fəsil – Miqrasiya və sığınacaq ==
 
VII Fəsil – Miqrasiya və sığınacaq
 
Maddə 59: Yaşayış icazəsi
verilməməsini təmin etmək üçün lazımi qanunvericilik və ya digər tədbirlər görməlidirlər.
 
== VIII Fəsil – Beynəlxalq əməkdaşlıq ==
 
VIII Fəsil – Beynəlxalq əməkdaşlıq
 
Maddə 62: Ümumi prinsiplər
olunur (ETS № 108)
 
== IX Fəsil – Monitorinq mexanizmi ==
 
IX Fəsil – Monitorinq mexanizmi
 
Maddə 66: Qadınlara qarşı zorakılığa və məişət zorakılığına qarşı mübarizə haqqında ekspertlərlər qrupu
qiymətləndirməyə dəvət olunacaq.
 
== X fəsil - Digər beynəlxalq sənədlərlə əlaqələr ==
 
X fəsil - Digər beynəlxalq sənədlərlə əlaqələr
 
Maddə 71: Digər beynəlxalq sənədlərlə əlaqələr
Konvensiyanın həll etdiyi məsələlərə dair ikitərəfli və ya çoxtərəfli sazişlər bağlaya bilərlər.
 
== XI Fəsil - Konvensiyaya düzəlişlər ==
 
XI Fəsil - Konvensiyaya düzəlişlər
 
Maddə 72: Düzəlişlər
qüvvəyə minəcək.
 
== XII Fəsil – Yekun maddələr ==
 
XII Fəsil – Yekun maddələr
 
Maddə 73: Bu Konvensiyanın təsirləri
Birliyinə və bu Konvensiyaya qoşulmağa dəvət olunan bütün dövlətlərə göndərilməlidir.
 
Əlavə - İmtiyazlar və siyasi toxunulmazlıq (Maddə 66)
 
1. Bu əlavə Konvensiyanın 66-cı Maddəsində nəzərdə tutulan GREVİO-nun üzvlərinə, o cümlədən ölkələrə səfər edən nümayəndə heyətlərinin digər üzvlərinə şamil edilir. Bu əlavə çərçivəsində “ölkələrə səfər edən nümayəndə heyətlərinin digər üzvləri” ifadəsinə Konvensiyanın 68-ci Maddəsinin 9-cu bəndində qeyd olunan müstəqil milli ekspert və mütəxəssislər və ölkə səfərləri zamanı GREVİO-nu müşayiət etmək üçün Avropa Şurası tərəfindən işə götürülmüş tərcüməçilər daxildir.
22

edits