"İstanbul Konvensiyası" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
(m'nb')
Aşağıdakılar barədə razılığa gəlmişlər:
 
== I Fəsil - Məqsədlər, təriflər, bərabərlik və ayrıseçkiliyə yol verilməməsi, ümumi öhdəliklər ==
 
Maddə 1: Müqavilənin məqsədləri
 
f1. Bu müqavilənin məqsədləri aşağıdakılardır:
a) qadınları hər cür zorakılıqdan qorumaq və qadınlara qarşı zorakılığın və məişət
zorakılığının qarşısını almaq, mühakimə etmək və aradan qaldırmaq;
b) qadın və kişilər arasında ayrı-seçkiliyin bütün formalarının aradan qaldırılmasına və
qadınlara səlahiyyət verilməsi daxil olmaqla, kişilər və qadınlar arasında əhəmiyyətli
bərabərliyi təşviq etmək;
c) qadınlara qarşı və məişət zorakılığının bütün qurbanlarını qorumaq və onlara kömək
etmək üçün hərtərəfli bir çərçivə, siyasət və tədbirlər hazırlamaq;
d) qadınlara qarşı zorakılığın və məişət zorakılığının aradan qaldırılması məqsədi ilə
beynəlxalq əməkdaşlığı təşviq etmək;
e) Qadınlara qarşı zorakılığın və məişət zorakılığının aradan qaldırılmasına vahid yanaşma
qəbul etmək üçün təşkilatlara və hüquq-mühafizə orqanlarına bir-biri ilə səmərəli əməkdaşlıq
etmək üçün dəstək və yardım göstərmək.
 
f1. Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:
a.) "qadına qarşı zorakılıq", insan hüquqlarının pozulması və qadınlara qarşı ayrıseçkilik kimi
başa düşülməlidir və bu termin qadınlara qarşı fiziki zorakılığa, o cümlədən bu cür
hərəkətlərə yol vermə təhdidləri, məcburiyyət və ya ictimai və ya şəxsi həyatda baş verən
azadlığa təsadüfi məhdudiyyətlər aiddir. cinsi, psixoloji və ya iqtisadi zərər və iztirabla
nəticələnən bütün gender əsaslı zorakılıq hərəkətləri kimi başa düşüləcəkdir;
b) "məişət zorakılığı" dedikdə, ailə və ya ailə birliyi daxilində ya da indiki və ya əvvəlki həyat
yoldaşları və ya günahkarla birlikdə yaşayan şəxslər, eyni yaşayış yerini qurbanla
bölüşüb-bölmədikləri və ya əvvəllər bölüşdükləri arasında baş verən fiziki, cinsi, psixoloji
mənaları ifadə edilir. və ya iqtisadi zorakılıq aktları kimi başa düşüləcəkdir;
c) "gender" hər hansı bir cəmiyyətin qadın və kişi üçün uyğun hesab etdiyi ictimai qurulmuş
rol, davranış, fəaliyyət və xüsusiyyətlər kimi başa düşüləcəkdir;
d) "qadına qarşı gender əsaslı zorakılıq" qadın olduğuna görə baş verən və ya qadınlara
qeyri-mütənasib təsir edən qadına qarşı zorakılıq kimi başa düşüləcəkdir;
e) "qurban" dedikdə a və b bəndlərində göstərilən davranışa məruz qalan hər hansı bir şəxs
başa düşüləcəkdir;
f) "qadın" termini 18 yaşdan kiçik qızları əhatə edir.
 
Maddə 4: Əsas hüquqlar, bərabərlik və ayrıseçkilik
f2. Tərəflər qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün növlərini pisləyir və ayrı-seçkiliyin qarşısını
almaq üçün zəruri qanunvericilik və digər tədbirləri görür, o cümlədən:
- qadın və kişi arasındakı bərabərlik prinsipini milli konstitusiyalarına və ya digər müvafiq
qanunvericiliyə daxil etmək və bu prinsipin praktikada tətbiq olunmasını təmin etmək;
- qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyi, o cümlədən zəruri hallarda sanksiya tətbiq etməklə qadağan
etmək;
- qadınlara qarşı ayrıseçkilik yaradan qanun və təcrübələri ləğv etmək.
f3. Tərəflər bu Konvensiyanın müddəalarını, xüsusilə qurbanların hüquqlarını cinsinə,
cinsinə, irqinə, rənginə, dilinə, dinə, siyasi və ya digər fikirlərə görə, milli və ya sosial
keçirəcəklər.
 
== II Fəsil - Vahid siyasət və məlumat toplama ==
 
Maddə 7: Hərtərəfli və əlaqələndirilmiş siyasət
 
f1. Bu Konvensiyanın həyata keçirilməsi məqsədi ilə Tərəflər:
a) Müntəzəm olaraq, bu Konvensiyanın əhatə etdiyi bütün zorakılıq növləri haqqında statistik
məlumatlar toplamaq;
b) Bu Konvensiyada əhatə olunan bütün zorakılıqların kök səbəblərini və nəticələrini,
zorakılıq hadisələrini, cəza dərəcələrini, habelə bu Konvensiyanı həyata keçirmək üçün
görülən tədbirlərin səmərəliliyini araşdırmaq üçün bu hadisələrə dair araşdırmalara dəstək
f2. Tərəflər, özəl sektor iştirakçıları ilə əməkdaşlıqda uşaqlar, valideynlər və tədris sahəsində çalışanlar arasında zərərli ola biləcək cinsi və ya zorakı tərkibli alçaldıcı məzmuna çıxış təmin edən məlumat və kommunikasiya mühiti ilə necə davranmaq bağlı vərdişlər yaratmalı və təşviq etməlidir.
 
== IV Fəsil - Müdafiə və dəstək ==
 
Maddə 18: Ümumi öhdəliklər
lazımi qanunvericilik və digər tədbirlər görəcəklər.
f3. Tərəflər bu bölməyə uyğun olaraq görülən tədbirlərdən:
- qadınlara qarşı zorakılıq və məişət zorakılığı gender əsaslı bir anlayışa əsaslanmalı və
insan hüquqlarına və zərər çəkmiş şəxsin təhlükəsizliyinə diqqət yetirilməlidir;
- qurbanlar, qurbanlar və uşaqlar arasındakı münasibətləri və bu amillərin daha geniş sosial
mühitini nəzərə alan vahid bir yanaşmaya əsaslanmaq;
- ikincil zərər görməməyi hədəfləmək;
- zorakılıq qurbanları olan qadınlara və iqtisadi müstəqilliklərini artırmaq məqsədi;
- müxtəlif mühafizə və dəstək sistemlərinin eyni binalarda yerləşməsinə imkan vermək;
- məssas insanların, o cümlədən uşaq qurbanlarının xüsusi ehtiyaclarını ödəmələrini və bu
imkanların zərərçəkənlər üçün əlçatan olmasını təmin edin.
f4. Bu xidmətlər, zərərçəkmiş şəxsin şikayət verməsi və ya ifadə verməməsindən asılı
f1. Tərəflər aşağıdakı qəsdən hərəkətlərin cəzalandırılmasını təmin etmək üçün zəruri
qanunvericilik və ya digər tədbirlər görürlər:
a.) bədəninin hər hansı bir hissəsini və ya obyektini istifadə etmədən, onların razılığı
olmadan başqa bir şəxslə cinsi, vaginal, anal və ya ağızdan bir nüfuz etmək;
b) bir şəxslə onun razılığı olmadan digər cinsi xarakterli hərəkətlər etmək;
c) başqasının üçüncü şəxslə razılığı olmadan cinsi əlaqəyə girməsinə səbəb olması.
f2. İndiki şərtlər kontekstində qiymətləndirilmək üçün, insanın iradəsi nəticəsində könüllü
olaraq razılıq verilməlidir.
Tərəflər aşağıdakı qəsdən törədilmiş əməllərin cəzalandırılmasını təmin etmək üçün
zəruri qanunvericilik və ya digər tədbirlər görməlidirlər:
a.) labia majora, labia minora və ya klitorisin hamısını kəsmək, labia majora kənarlarına
qoşulmaq və ya başqa bir kəsməyə tabe etmək;
b) qadının a yarımbəndində göstərilən əməllərdən birini etməyə məcbur edilməsi və ya
qadının bu əməlləri etməsi;
c) a yarımbəndində göstərilən hərəkətlərdən hər hansı birinə qız uşağını həvəsləndirmək,
zorla tabe etmək və ya şəxsən onları həyata keçirmək.
 
Tərəflər aşağıdakı qəsdən hərəkətlərin cəzalandırılmasını təmin etmək üçün zəruri
qanunvericilik və ya digər tədbirlər görürlər:
a) qadına əvvəlcədən məlumatlandırılmış razılığı olmadan abort etdirmək;
b) qadının əvvəlcədən məlumatlandırılmış razılığı olmadan və qadının bu prosedurun
mahiyyətini başa düşmədən təbii reproduktiv qabiliyyətinə son qoymaq məqsədi ilə bir
əməliyyat keçirmək.
hansı bir cinayətə münasibətdə yurisdiksiyanın yaradılması üçün zəruri qanunvericilik və ya
digər tədbirlər görülməlidir:
a) öz ərazisində; və ya
b) bayraqlarını daşıyan gəminin göyərtəsində; və ya
c) onun qanunlarına əsasən qeydiyyatdan keçmiş hava gəmisində; və ya
d) vətəndaşlarından biri tərəfindən; və ya
e.) ərazisində normal yaşayış yeri olan bir şəxs tərəfindən işlənir.
f2. Tərəflər, göstərilən cinayət, ümumiyyətlə, öz ərazilərində yaşayan bir vətəndaşa və ya bir
şəxsə qarşı törədildiyi təqdirdə, bu Konvensiyada göstərilən hər hansı bir cinayətə
qanunvericilik və ya digər tədbirlər görürlə bilər.
f2. Tərəflər günahkarlarla əlaqədar aşağıdakı tədbirləri də həyata keçirə bilər:
- məhkum edilmiş şəxslərə nəzarət və ya nəzarət etmək;
- uşağın maraqları, o cümlədən uşağın təhlükəsizliyi, başqa cür təmin edilmədiyi təqdirdə
qəyyumluq hüquqlarını geri götürmək.
 
hesab edilə biləcəyini təmin etmək üçün lazımi qanunvericilik və ya digər tədbirlər görür,
əgər bu şərtlər artıq cinayətin əsas elementlərini təşkil etmirsə:
a) cinayət keçmiş və ya indiki həyat yoldaşına və ya tərəfdaşına qarşı daxili qanunla tanınıb,
ailənin üzvü, zərərçəkənlə birlikdə yaşayan şəxs və ya səlahiyyətlərindən sui-istifadə edən bir şəxs tərəfindən törədildiyi;
b) cinayət və ya cinayət təkrarən törədildikdə;
c) cinayət müəyyən hallara görə həssas olmuş bir şəxsə qarşı törədildikdə;
d) cinayət uşağa qarşı və ya onun iştirakı ilə törədildikdə;
e) cinayət, birlikdə hərəkət edən iki və ya daha çox şəxs tərəfindən törədildikdə;
f) cinayətdən əvvəl və ya törədildikdə həddindən artıq dərəcədə zorakılıq tətbiq edilmişdirsə;
g) cinayət silahdan istifadə etməklə və ya silahla hədələməklə törədildikdə;
h) zərərçəkmişə ağır fiziki və ya psixoloji zərər vuran cinayət;
i) günahkar əvvəllər oxşar cinayətlərə görə məhkum olunmuşdusa.
 
Maddə 47: Başqa tərəfindaşların verdiyi müddəalar
qanunvericilik və ya digər tədbirlər görməlidirlər.
 
== VI fəsil - İstintaq, təqib, prosessual hüquq və qoruyucu tədbirlər ==
 
Maddə 49: Ümumi öhdəliklər
f2. Tərəflər 1-ci bənddə göstərilən əngəlləmə əmrlərinin aşağıdakılardan olmasını təmin
etmək üçün zəruri qanunvericilik və ya digər tədbirlər görməlidirlər:
- əmrlər zərərçəkənin dərhal qorunmasını təmin edəcək və zərərçəkmişə lazımsız maddi və
ya inzibati yük daşımaz;
- müəyyən bir müddətə və ya bu müddət dəyişikliyə və ya ləğv olunana qədər;
- tələb olunduqda dərhal qüvvəyə minir (ex parte);
- müstəqil və ya digər məhkəmə proseslərinə əlavə olaraq verilə bilər;
- sonradan başlanıla biləcək məhkəmə proseslərinə daxil olmaq mümkün olacaq.
f3. Tərəflər 1-ci bənddə göstərilən məhdudiyyətlərin və ya qorunma qərarlarının təsirli,
mütənasib və mübahisəli cinayət və ya digər hüquqi sanksiyalara məruz qalmasını təmin
hüquq və mənafelərini, o cümlədən şahid qismində xüsusi ehtiyaclarını qorumaq üçün
qanunvericilik və ya digər tədbirlər görür, xüsusən:
a) qurbanların, onların ailələrinin və şahidlərin qorxutmaq, qisas almaq və yenidən zərər
çəkmədən qorunmasını təmin etmək;
b) zərər çəkmiş şəxsin qaçdığı və ya müvəqqəti və ya daimi olaraq sərbəst buraxıldığı təqdirdə, heç olmasa onun və ailəsinin təhlükə altında olduğu hallarda zərərçəkmişə məlumat verilməsini təmin etmək;
c) zərərçəkənlərə daxili qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş şərtlər daxilində onların hüquqları
və onlara göstərilən xidmətlər, şikayətlərinə baxılması, xərcləri, istintaqın və ya icraatın
ümumi inkişafı, zərərçəkmişlərin bu prosesdəki rolu və işlərinin nəticəsi barədə məlumat
vermək;
d) zərərçəkmiş şəxsin daxili qanun normalarına uyğun olaraq dinləmələrdə iştirak etməsini,
dəlil təqdim etməsini və fikirlərini, ehtiyaclarını və narahatlıqlarını birbaşa və ya vasitəçi
vasitəsi ilə təqdim etmələrini və nəzərə alınmalarını təmin etmək;
e) zərərçəkmişlərin hüquq və mənafelərinin lazımi şəkildə təqdim edilməsi və nəzərə
alınması üçün müvafiq dəstək xidmətləri göstərmək;
f) qurbanın şəxsi həyatı və görünüşünü qorumaq üçün tədbirlərin görülməsini təmin etmək;
g) zərərçəkmiş və günahkarlar arasında, məhkəmədə və hüquq mühafizə orqanlarında
mümkün qədər əlaqə yaratmamaq;
h) məhkəmə proseslərində iştirak edən və ya sübutlar verən qurbanlara müstəqil və
səlahiyyətli tərcüməçilər təmin etmək;
i) zərərçəkmiş şəxsin daxili qanunvericilik qaydalarına uyğun olaraq, mövcud olduqda,
məhkəmə salonuna getmədən və ya heç olmasa iddia edilən günahkarın məhkəmə
salonunda olmadığı bir mühitdə bir ifadə verməsi üçün müvafiq rabitə texnologiyalarından
f3. Tərəflər zərərçəkənlərə aşağıdakı halların birində və ya hər ikisində bərpa olunan yaşayış
icazələrini verəcəklər:
a) səlahiyyətli orqanlar zərərçəkmiş şəxslərin şəxsi vəziyyətlərinin tələbi olaraq ölkədə
qalmağı məqsədəuyğun hesab edirsə;
 
b) əgər səlahiyyətlilər istintaq və ya cinayət prosesləri zamanı səlahiyyətli orqanlarla əməkdaşlıq məqsədi ilə qurbanların ölkədə qalmalarının məqsədəuyğun olduğunu düşünürlərsə.
f4. Tərəflər, evlənmək məqsədi ilə başqa bir ölkəyə gətirilən və nəticədə normal yaşadıqları
ölkədə yaşayış icazəsini itirən məcburi nigah qurbanlarının icazələrini geri ala biləcəklərini
razılaşdırılmış tənzimləmələri tətbiq etməli və ən geniş şəkildə aşağıdakı məqsədlər üçün
istifadə və əməkdaşlıq etməlidirlər:
a) bu Konvensiya çərçivəsində olan bütün zorakılıq aktlarının qarşısının alınması, mübarizə
və mühakimə olunması;
b) qurbanların müdafiəsi və dəstəklənməsi;
c) bu Konvensiyaya əsasən cinayət sayılmış əməllər üzrə istintaq və məhkəmə proseslərinin
aparılması;
d) Tərəflərin qanuni və cinayət qərarlarının, o cümlədən məhkəmə orqanları tərəfindən
verilmiş müdafiə qərarlarının icrası.
f2. Tərəflər, bu Konvensiyaya uyğun olaraq cinayət kimi müəyyən edilmiş bir hərəkətin
f3. İlkin 10 üzvün seçimi bu Konvensiyanın qüvvəyə minməsindən sonra bir il ərzində aparılmalıdır. 5 əlavə üzvün seçimi isə 25-ci ratifikasiya və ya qoşulmadan sonra keçiriləcək.
f4. GREVİO üzvlərinin seçimi aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır
a) yüksək mənəvi dəyərlərə sahib bir şəxsiyyətə malikdir; insan hüquqları, gender
bərabərliyi, qadınlara qarşı zorakılıq və məişət zorakılığı, qurbanlara kömək və ya qorumaq
sahəsində və ya bu Konvensiyanın əhatə etdiyi sahələrdə peşəkar təcrübəsi olan şəxslərdən şəffaf prosedurlar ilə seçilməlidir;
b) eyni ölkədən olan iki üzv GREVIO-da iştirak edə bilməz;
c) üzvlər əsas hüquq sistemlərini təmsil etməlidirlər;
d) qadınlara qarşı zorakılıq və məişət zorakılığı ilə məşğul olan şəxsləri və qurumları təmsil
edir;
e) üzvlər şəxsi xüsusiyyətləri ilə iştirak edəcək, vəzifələrini icra edərkən müstəqil və qərəzsiz
davranacaqlar və vəzifələrini səmərəli şəkildə yerinə yetirmək üçün mövcud olacaqlar.
f5. GREVIO üzvlərinin seçilməsi prosedurları, Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi tərəfindən
qiymətləndirməyə dəvət olunacaq.
 
== X fəsil - Digər beynəlxalq sənədlərlə əlaqələr ==
 
Maddə 71: Digər beynəlxalq sənədlərlə əlaqələr
Konvensiyanın həll etdiyi məsələlərə dair ikitərəfli və ya çoxtərəfli sazişlər bağlaya bilərlər.
 
== XI Fəsil - Konvensiyaya düzəlişlər ==
 
Maddə 72: Düzəlişlər
Birliyinə və bu Konvensiyaya qoşulmağa dəvət olunan bütün dövlətlərə göndərilməlidir.
 
== Əlavə - İmtiyazlar və siyasi toxunulmazlıq (Maddə 66) ==
 
1. Bu əlavə Konvensiyanın 66-cı Maddəsində nəzərdə tutulan GREVİO-nun üzvlərinə, o cümlədən ölkələrə səfər edən nümayəndə heyətlərinin digər üzvlərinə şamil edilir. Bu əlavə çərçivəsində “ölkələrə səfər edən nümayəndə heyətlərinin digər üzvləri” ifadəsinə Konvensiyanın 68-ci Maddəsinin 9-cu bəndində qeyd olunan müstəqil milli ekspert və mütəxəssislər və ölkə səfərləri zamanı GREVİO-nu müşayiət etmək üçün Avropa Şurası tərəfindən işə götürülmüş tərcüməçilər daxildir.
2. GREVİO-nun üzvləri və ölkələrə səfər edən nümayəndə heyətlərinin digər üzvləri ölkə səfərlərinin hazırlanması və həyata keçirilməsi ilə bağlı vəzifələrini yerinə yetirərkən və bu vəzifə öhdəlikləri çərçivəsində səyahət edərkən aşağıdakı imtiyazlardan istifadə edirlər:
a) şəxsi həbs və ya saxlanma, şəxsi yükün müsadirəsi və vəzifə səlahiyyətləri çərçivəsində deyilən və ya yazılan sözlər və edilən hərəkətlər baxımından bütün növ hüquqi proseslərdə toxunulmazlıq;
b) yaşadıqları və vəzifə səlahiyyətlərini icra etdikləri ölkəni şəkildə tərk etmək və qayıtmaq azadlığına qoyulan məhdudiyyətlərdən, vəzifə səlahiyyətlərinin icrası üçün səfər etdikləri və ya tranzit olaraq keçdikləri ölkədə əcnəbi kimi qeydiyyata alınmaqdan azad edilmə.
3 Vəzifə səlahiyyətlərinin icrası məqsədilə edilən səfərlər zamanı GREVİO-nun və ölkələr səfər edən nümayəndə heyətlərinin digər üzvlərinə gömrük və mübadilə yoxlamalarında müvəqqəti rəsmi səfərdə olan xarici dövlət nümayəndələri üçün yaradılan eyni imkanlar yaradılacaq.
4 GREVİO və ölkələrə səfər edən nümayəndə heyətlərinin digər üzvləri tərəfindən həyata keçirilən Konvensiyanın icrasının qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar sənədlər GREVİO-nun fəaliyyəti ilə əlaqədar olduğu üçün toxunulmaz qalacaq. GREVİO-nun rəsmi yazışmalarına və ya GREVİO üzvlərinin və ölkələrə səfər edən nümayəndə heyətlərinin digər üzvlərinin rəsmi kommunikasiyaları dayandırılmayacaq və onlara senzura tətbiq edilməyəcək.
22

edits