"Guş qıl, ey ki bilirsən özüvi vaqifi-kar" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
Teqlər: Mobil redaktə Mobil veb redaktə Geri qaytarıldı
Teq: Əllə geri qaytarma
 
Ta ki, əsrari-nihanə olasan bərxurdar.
 
Ləhni-Davudi ilə könlüvü qıl xürrəm sən,
 
Ərş baminə, gözüm, nəğməni tut sülləm sən,
Olma qal əhli, qıl əmdən özüvi əbkəm sən,
Kəsb elə elmü ədəb feyzin əgər adəmsən,
Fəhm qıl, gör ki, nədir musiqiyü müsiqar.
 
Tut bərabər dəmi-İsayə mübənni dəmini,
Ziri-qəm olma, eşit nəğmeyi-zilü bəmini,
Çəkmə, aqilsən əgər, dəhri-müxalif qəmini,
Şurə gəldi gəl, nəğmə ilə çək qəmi-dünyayə həsar.
 
Musiqi məclisinin əhli gərək əhli-bəsər,
Məni ərbabı edər guş süxən, ey huşyar.
 
Fəhm qıl, gör ki, nədir çəngü dəfü bərbətü ud,
 
Nədir onlarda bu ahəngü bu ləhnü bu sürud,
Arif ol, rəmz bil ey mahəsəli-qeybü şühud,
Ud hər ləhzə gəlib şurə deyər: ya məbud,
Tar hər ləhzə gəlib vəcdə deyər: ya səttar.
 
Zahida, tarıya bax, məclisi-ürfandır bu,
Meydə hər nurunu gör, səhvinə qıl istiğfar.
 
Ey könül, məhrəmi-raz eyləmə biganələri,
 
Vermə naəhl əlinə bu dolu peymanələri,
Çək rümuzat ilə zülfi-süxənə şanələri,
Seyyida, Mehdiyə yalvar ki, bu dürdanələri
Eyləsin məclisi-şəhvari-Kərim bəgdə nisar.
</poem>
[[Kateqoriya:XIX əsrin müxəmməsləri]]
14.554

edits