"Bir məktuba cavab (Bir vəqti-xocəstə, hiyni-xürrəm)" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Səhifəni '<poem>Bir vəqti-xocəstə, hiyni-xürrəm- Kim, talib idi könül dəmadəm. Bir qasidi-xoşxəbər, hünərvər, Yəni rəvişi kəmali-şəkkər, Cünbani-səlasili-müval...' ilə yarat
(Səhifəni '<poem>Bir vəqti-xocəstə, hiyni-xürrəm- Kim, talib idi könül dəmadəm. Bir qasidi-xoşxəbər, hünərvər, Yəni rəvişi kəmali-şəkkər, Cünbani-səlasili-müval...' ilə yarat)
(Fərqli deyil)
8

edits