Son dəyişikliklər

Ən son dəyişiklikləri bu səhifədən izləyin:

Son dəyişiklik seçimləri Son 1 | 3 | 7 | 14 | 30 gün ərzindəki son 50 | 100 | 250 | 500 dəyişikliyi göstər
Qeydiyyatlı istifadəçiləri Gizlət | Anonim istifadəçiləri Gizlət | Mənim redaktələrimi Gizlət | Botları Göstər | Kiçik redaktələri Gizlət | Səhifə kateqoriyalaşdırmalarını göstər | Göstər Vikiverilənlər
25 iyun 2022 01:15 vaxtından başlayaraq yeni dəyişiklikləri göstər
 
 
Abreviaturalar siyahısı:
D
Vikiverilənlər redaktəsi
Y
$1 - yeni səhifə
k
$1 - kiçik redaktə
b
$1 - bot redaktəsi
(±123)
Səhifənin ölçüsündəki dəyişiklik (baytlarla)
Müvəqqəti olaraq izlənilən səhifə

23 iyun 2022

22 iyun 2022

 • Yanıltmaclar 11:36 −262.217.136.6 müzakirə
 • Y Kateqoriya:Poeziya 08:22 +70Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər(Səhifə "{{Vikianbar kateqoriyası|Poetry}} Kateqoriya:Bədii ədəbiyyat" məzmunu ilə yaradıldı)
 • k Müəllif:Coan Ketlin Roulinq 08:21 +42Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər(Kateqoriya:1965-ci ildə doğulanlar əlavə olundu HotCat)
 • Müəllif:Coan Ketlin Roulinq 08:21 +15Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər
 • Silmə qeydləri 08:19 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Bilet 22 səhifəsini sildi ‎(Köhnə məzmun: '22 saylı imtahan bileti 1.Sabit, dəyişən, ümumi və orta istehsal xərclər. Sabit və dəyişən xərcləri də bir-birindən fərqləndirmək lazımdır. Istehsalın həcminin dəyişməsindən asılı olmayaraq olduğu kimi qalan xərclərə sabit xərclər deyilir (FC – ingiliscə fixedcosts). Sabit xərclər firmaların istehsal avadanlıqlarının mövcudluğu ilə əlaqədardır və buna görə də hətta həmin avadanlıqlardan istifadə olunmadıqda da ö...')
 • Silmə qeydləri 08:19 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Bilet 20 səhifəsini sildi ‎(Köhnə məzmun: '20 saylı imtahan bileti 1.Kapitalın dövriyyəsi və dövriyyə vaxtı: istehsal vaxtı və tədavül vaxtı. Investisiya ehtiyatlarının birdəfəlik əməliyyat kimi deyil, fasiləsiz, daim təkrarlanan bir proses kimi nəzərdən keçirilən dövranına onun dövriyyəsi deyilir. Investisiya ehtiyatlarının hərəkəti müəyyən dövr ərzində baş verir.Onların istehsal və tədavül mərhələlərindən keçdikləri vaxt dövriyyə vaxtı adlanır.Başqa söz...')
 • Silmə qeydləri 08:19 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Bilet 18 səhifəsini sildi ‎(Köhnə məzmun: '18 saylı imtahan bileti 1.Firma haqqında konsepsiyalar: mənfəətin maksimumlaşdırılması, menecer nəzəriyyəsi, firmanın miqyasının maksimumlaşdırılması, firmanın davranışı haqqında nəzəriyyə. Mənfəətin maksimallaşdırılması nəzəriyyəsi İqtisadi ədəbiyyatda firmanın (müəssisənin) fəaliyyəti haqqında müxtəlif nəzəriyyəl...' (və tarixçədə fəaliyyəti qeyd edilən yeganə istifadəçi '212.47.140.239'))
 • Silmə qeydləri 08:19 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Bilet 19 səhifəsini sildi ‎(Köhnə məzmun: '19 saylı imtahan bileti 1.Əsas kapitaldan istifadə göstəriciləri. Əsas kapitalın təzələnməsi, xaric olması və köhnəlməsi əmsalları. Kapital verimi və kapital tutumu. Əsas kapitaldan istifadənin səmərəliliyi göstəriciləri. Bu zaman aşağıdakı düsturlardan istifadə olunur: a) Kapitalverimi - əsas kapitalın hər manatına düşən mə...' (və tarixçədə fəaliyyəti qeyd edilən yeganə istifadəçi '212.47.140.239'))
 • Silmə qeydləri 08:18 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Bilet 23 səhifəsini sildi ‎(Köhnə məzmun: '23 saylı imtahan bileti 1.Tələbin və təklifin elastikliyi arasında qarşılıqlı əlaqələrin qrafik təsviri və onun bazar tarazlığına təsiri. Tələb və təklif əyrilərində baş verən irəliləmələr, bir qayda olaraq, qiymət və kəyfiyyətə təsir göstərir: • tələbin artımı ilə, tələb əyrisi sağa meyil etməklə, həm qiymət, həm də kəmiyyət artır; • tələbin azalması ilə tələb əyrisi sola meyil etməklə, həm qiymət,...')
 • Silmə qeydləri 08:18 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Bilet 24 səhifəsini sildi ‎(Köhnə məzmun: '24 saylı imtahan bileti 1.İstehlakçının suverenliyi. İstehlakçı suverenliyi bir iqtisadi istehlakçının istehsal olunan mallar üzərində bəzi nəzarət gücünə sahib olduğu konsepsiya və istehlakçının öz rifahının ən yaxşı hakimi olduğu fikri. İstehsalda istehlakçı suverenliyi bu mənbələrdən hansı son məhsulların istehsal edilməli olduğunu, az mənbələrin sahiblərinə qarşı istehlakçıların nəzarət gücünü ifadə edir. B...')
 • Silmə qeydləri 08:18 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Bilet 25 səhifəsini sildi ‎(Köhnə məzmun: '25 saylı imtahan bileti 1.Asimmetrik informasiya anlayışı. Assimmetrik informasiya anlayışı iqtisadiyyata və digər elmlərə həndəsədən gətirilmişdir. Həndəsədə simmetriya – bir düz xəttə və ya müstəviyə perpendikulyarın üzərində yerləşən, həmin düz xətdən və ya müstəvidən eyni məsafədə yerləşən iki nöqtənin xassə...' (və tarixçədə fəaliyyəti qeyd edilən yeganə istifadəçi '212.47.140.239'))
 • Silmə qeydləri 08:18 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Bilet 26 səhifəsini sildi ‎(Köhnə məzmun: '26 saylı imtahan bileti 1.İstehsal xərclərinin strukturu və növləri İstehsal xərcləri aşağıdakı kimi təsnifləşdirilir: 1) Kənar və daxili xərclər; 2) Alternativ xərclər; 3) Sabit, dəyişən və ümumi xərclər; 4) Orta və son hədd xərcləri. Kənar və daxili xərclər Firmaların məhsul istehsalı ilə əlaqədar çəkdikləri xərcləri iki yerə bölmək olar: 1) Kənar (xarici) xərclər; 2) Daxili xərclər. Firmaların istehsal prosesin...')
 • Silmə qeydləri 08:18 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Bilet 27 səhifəsini sildi ‎(Köhnə məzmun: '27 saylı imtahan bileti 1.Daimi və dəyişən məsrəflərin fərqləri Sabit və dəyişən xərcləri də bir-birindən fərqləndirmək lazımdır. Istehsalın həcminin dəyişməsindən asılı olmayaraq olduğu kimi qalan xərclərə sabit xərclər deyilir (FC – ingiliscə fixedcosts). Sabit xərclər firmaların istehsal avadanlıqlarının mövcudluğu ilə əlaqədardır və buna görə də hətta həmin avadanlıqlardan istifadə olunmadıqda da ödənilm...')
 • Silmə qeydləri 08:18 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Bilet 28 səhifəsini sildi ‎(Köhnə məzmun: '28 saylı imtahan bileti 1.Cəmiyyətin inkişafında iqtisadiyyatın rolu O, hər şeydən əvvəl iqtisadi münasibətlərin toplusu, cəmiyyətin iqtisadi bazisidir. Iqtisadiyyat özünün xüsusi qanunları əsasında fəaliyyət göstərir, cəmiyyətin inkişafında həlledici rol oynayır və onun anatomiyasını təşkil edir. Iqtisadi münasibətlərin spesifikası nəinki məhsulların yaradılmasını, onun bölüşdürülməsi və istifadə olunmasını, həm...')
 • Silmə qeydləri 08:18 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Bilet 29 səhifəsini sildi ‎(Köhnə məzmun: '29 saylı imtahan bileti 1.Sabit, dəyişən, ümumi və orta istehsal xərclər. Sabit və dəyişən xərcləri də bir-birindən fərqləndirmək lazımdır. Istehsalın həcminin dəyişməsindən asılı olmayaraq olduğu kimi qalan xərclərə sabit xərclər deyilir (FC – ingiliscə fixedcosts). Sabit xərclər firmaların istehsal avadanlıqlarının mövc...' (və tarixçədə fəaliyyəti qeyd edilən yeganə istifadəçi '212.47.140.239'))
 • Silmə qeydləri 08:18 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Bilet 30 səhifəsini sildi ‎(Köhnə məzmun: '30 saylı imtahan bileti 1.Firmanın qarşısında duran məqsədlər. Firmanın məqsədi – fəaliyyət göstərməsindən asılı olmayaraq mənfəətin əldə edilməsi və onun maksimumlaşdırılmasıdır Firmanın əsas funksiyası istehlakçıların tələbatını ödəmək üçün istehsal amillərini birləşdirməklə əmtəə və xidmətlər istehsalı...' (və tarixçədə fəaliyyəti qeyd edilən yeganə istifadəçi '212.47.140.239'))
 • Bloklama qeydləri 08:17 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər blocked 212.47.140.239 müzakirə with an expiration time of 1 ay (yalnız qeydiyyatsız istifadəçilər, hesab yaratma bloklanıb) ‎(Səhifəyə mənasız və yararsız əlavələrə görə)
 • Silmə qeydləri 08:16 Araz Yaquboglu müzakirə Fəaliyyətlər Kateqoriya:1977-ci ildə vəfat edənlər (1 revision) səhifəsini bərpa etdi ‎

21 iyun 2022