İstifadəçi hüquqları

İstifadəçi seçimi  
İstifadəçi qruplarına baxViewing user rights of user Turkmen (müzakirə | Fəaliyyətlər)

Daxil olduğu qruplar: Avtopatrullar, İnterfeys idarəçiləri

Avtomatik olaraq daxil olduğu qrup: Avtotəsdiqlənmiş istifadəçilər

İstifadəçi hüquqları qeydləri

  • 00:57, 12 yanvar 2020 Turkmen müzakirə Fəaliyyətlər Turkmen istifadəçisinin hüquqlarını idarəçi hüquqlarından idarəçi və avtopatrul hüquqlarına dəyişdi (Keçmiş idarəçi olduğum üçün və fəaliyyətimdə qüsur olmadığı üçün avtopatrul hüququnu özümə verirəm. Və idarəçi statusundan imtina edirəm)
  • 22:10, 2 avqust 2019 Turkmen müzakirə Fəaliyyətlər Turkmen istifadəçisinin hüquqlarını interfeys idarəçisi (temporary, until 20:49, 7 sentyabr 2019), avtopatrul və idarəçi hüquqlarından interfeys idarəçisi (temporary, until 20:49, 7 sentyabr 2019) və idarəçi hüquqlarına dəyişdi (test bitdi)
  • 22:09, 2 avqust 2019 Turkmen müzakirə Fəaliyyətlər Turkmen istifadəçisinin hüquqlarını interfeys idarəçisi (temporary, until 20:49, 7 sentyabr 2019) və idarəçi hüquqlarından interfeys idarəçisi (temporary, until 20:49, 7 sentyabr 2019), idarəçi və avtopatrul hüquqlarına dəyişdi (test)