Şadlıqda – qəflətdən, dərddə - ağıldan

Şadlıqda – qəflətdən, dərddə - ağıldan
Müəllif: Xaqani Şirvani
Tərcümə edən:Maarif Soltan
Mənbə: Xaqani Şirvani. Seçilmiş əsərləri. Bakı, "Lider nəşriyyat", 2004.

Şadlıqda – qəflətdən, dərddə - ağıldan,
Çəkinib ömür sür bir həqqiqətlə.
Xaqani, uzaqlaş iki rənglidən,
Yaşa ya ağılla, ya da qəflətlə!