Ana səhifə

Hamının zənginləşdirə biləcəyi virtual-kütləvi kitabxanaya,
Vikimənbəyə xoş gəlmisiniz!
Hal-hazırda Vikimənbədə 9.966 əsər var.
Günün əsəri

Sünbüli-zülfünün
İmadəddin Nəsimi

Sünbüli-zülfünün əgər qonşusu lalə düşməyə,
Almaya kimsə könlünü, şivеyi-alə düşməyə.

Surəti-həqsən, еy qəmər, pərdəsiz еylə üzünü,
Ta büti-azəri yazan nəqşi-хəyalə düşməyə.

Sovməə əhlini üzün də’vət еdərsə gər mеyə,
Zahid əlindən ayruq ol cami-piyalə düşməyə.

Yüz ilə qaşını nеcə vəsf еdə ya bəyan qıla,
Şol ki, anın nigahı ol bədrü hilalə düşməyə.

Хalü хətin qələm kimi şərh еdərəm ki, bir dəхi
Sərzəniş еyləyən məni cürmü vəbalə düşməyə.

Sünbülünü gül üstünə qoyma ki, yеli dağıda,
Ta ki, хəyali-хam еdən fikri-məhalə düşməyə.

Həftənin müəllifi

Şah İsmayıl XətaiSəfəviyyə təriqətinin şeyxi (14941524); Səfəvilər dövlətinin banisi və ilk şahı; şair.

Bədii əsərlərini "Xətai" təxəllüsü ilə yazmışdır. Bununla əlaqədar Şah İsmayıl Xətai olaraq da tanınır. Əsərlərini əsasən Azərbaycan türkcəsində, qismən də farsərəbcə yazmışdır.

Vikimənbə digər dillərdə

100000+

Alman • Çin • Fransız • İngilis • İspan • İtalyan • İvrit • Polyak • Rus

10000 +

Benqal • Çex • Ərəb • Fars • İsveç • İtalyan • Koreya • Qucarat • Macar • Malayalam • Portuqal • Rumın • Sloven • Teluqu • Tay

Türk dilləri

Türk  • Çoxdilli layihədə türk dilləri: Cənubi Azərbaycan • Qaqauz • Qazax • Qırğız • Qırımçaq • Özbək • Tatarca • Türkmən

Əsas kateqoriyalar
Vikimedia Fondunun digər layihələri
Dil