Şair Nağı
Müəllif: Aşıq Ələsgər
Mənbə: Aşıq Ələsgər (2004). Əsərləri (az). "Şərq-Qərb". ISBN 9952-418-21-0. 2017-06-19 tarixində arxivləşdirilib. 2017-06-19 tarixində istifadə olunub.

Qarışdırma Şəmşəddini, Göyçəni,
Kəndindən kəndimə yaz, Şair Nağı!
Hərca dilin salar bəlaya səni,
Çox da bilsən, danış az, Şair Nağı!

Arvadlar ki əlin vurar qalağa,
Yuyarlar, gün vurar, çıxardar sağa.
Xub yaraşır sənin kimi ulağa:
Noxta, torba, palan, biz, Şair Nağı!

Bir ocaqdı, hədyan dеmə təndirə,
Dədən çox yеyibdi, söymə pеndirə.
Qəza vurdu, başın kеçdi kəndirə,
Sağlıqdan ümidin üz, Şair Nağı!

Göyərib gicitkən, baş vеrib çaşır,
Doldur dağarcığı, Göyçəyə aşır.
Еlə billəm, qoca çaqqal ulaşır,
Olsa sənin kimi yüz Şair Nağı!

Şəmşəddin iyiddi, aləmdə məşhur,
Aldədədə olur möcüzat zühur.
Əl çəkmərəm səndən dəm olunca sur,
Vaxt ikən qəbrini qaz, Şair Nağı!