Ərlə arvadın deyişməsi

Ərlə arvadın deyişməsi
Müəllif: Aşıq Bəsti
Mənbə: Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr, İki cilddə, I cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005 (az). Orijinal mənbədən 2010-09-23 tarixində arxivləşdirilib. Yoxlanılıb 2016-08-06.

Arvad
Kişi, mənə yaxşı paltar al gətir,
Boşanaram günü qara düşərsən.

Ər
Məndən yaxşı eldə səni kim saxlar,
Burdan gedər qeyri hala düşərsən.

Arvad
Məndən yaxşı kimdi qızda, gəlində,
Löy kəndində, gəzsən ayrım elində?
Yaxanı qoyaram yetim əlində,
Ah-vay çəkib, ahı-zara düşərsən.

Ər
Arvad, səndən gözəl birin alaram,
Bir qul olub qulluğunda qalaram.
Yəqin bil ki, səni gözdən salaram,
Filan kimi qapılara düşərsən.