Ağladım

Ağladım
Müəllif: Aşıq Bəsti
Mənbə: Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr, İki cilddə, I cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005 (az). Orijinal mənbədən 2010-09-23 tarixində arxivləşdirilib. Yoxlanılıb 2016-08-06.

Qara bağrım şan-şan olub,
Fərz elə ki, arı şanı.
Ağlamaqdan bu bəstinin
Qalmayıbdı yarı canı.

Ağlamaq da bir peşədi,
Bir gün deyil, həmişədi.
Çalçarpazdı, dördguşədi,
Sinəmdə dağları tanı.

Leysan kimi yaş tökərəm,
Könül sarayın sökərəm,
Canı-dildən ah çəkərəm,
Ağladaram, bu dünyanı.