Aşıq oldum gene tazə

Aşıq oldum gene tazə
Müəllif: Mir Həmzə Nigari
Mənbə: XIX əsr Azərbaycan şeiri antologiyası, Bakı, "Şərq-Qərb", 2005.

 
Aşıq oldum gene tazə
Bir nov cavanə, cavanə
Hanı bir əhli-dil yazə,
Ərzəm cananə-cananə.
 
Qəm əlindən getdim dadə,
Dərdimdir həddən ziyadə.
Yalvarıram, vermə badə
Zulfin Səlmanə, Səlmanə.
 
Cuda duşdum ellərindən,
Kəsmədim goz yollarından.
Zulfi-Leyla əllərindən
Gəzdim divanə-divanə.
 
Bilməzəm ki, ol kərəmkar,
Əfv edərmi, gunahım var.
Yalvarıram, mar kimi zar
Hərdəm yalmanə-yalmanə.
 
Qurdum ulfətin binasın,
Yıqdım dunyanın esasin.
Nigari, eşq səhrasın
Gəzdim mərdanə-mərdanə.