Ala gözlü nazlı dilbər (Qaracaoğlan)

Eyni adda digər əsərlər üçün dəqiqləşdirmə səhifəsinə baxın.
Ala gözlü nazlı dilbər (Qaracaoğlan)
Müəllif: Qaracaoğlan
Mənbə: Anar (1999). Min beş yüz ilin oğuz şeri. Antologiya, I kitab. (az). Bakı: "Azərbaycan". 2017-07-08 tarixində arxivləşdirilib. 2017-07-08 tarixində istifadə olunub.

Ala gözlü nazlı dilbər,
Qoyma meni er yerine.
Altm kemərin olayım
Dola məni bei yerine.

Heçine, könlüm, heçine
İgide ölüm keçine.
A1 meni zülfün ucuna
Sallanayım tel yerine.

Gəl, qız, qarşımda dursana,
Bir mənim halun sorsana,
Zülfundən bir tel versəne,
Qoxlayayım gül yerine.

Qaracaoğlan der nolayım,
Qolun boynuma dolayun.
Nazlı yar, kölen olayun
Qəbul eylə qul yerinə.