Allahla mübahisə

Allahla mübahisə
Müəllif: Nasir Xosrov
Tərcümə edən: A.Sarovlu

Sən yaradan gündən əzəl xilqəti
Əzaba atmısan gözəl xilqəti...
Sözüm çox olsa da demək çətindir,
Nəfəs çəkməyə də qorxuram indi.