Anlagil eşq nədir, dinlə, nə mənadır bu

Anlagil eşq nədir, dinlə, nə mənadır bu
Müəllif: Mirhəmzə Seyyid Nigari
Mənbə: Anar (1999). Min beş yüz ilin oğuz şeri. Antologiya, I kitab. (az). Bakı: "Azərbaycan". 2017-07-08 tarixində arxivləşdirilib. 2017-07-08 tarixində istifadə olunub.

Anlagil eşq nədir, dinlə, nə mənadır bu!
Badeyi-lütfı-xuda, bəxşişi-mövladır bu!
İçəlim şamü səhər içrə və lakin bicam,
Camə hacətmi olur, badeyi-mənadu- bu!
Hərfsiz aşiqi-şeydalərə təlim eylə,
Dərsi-əsran nə xoş, dərsi-dilaradır bu!
Məxfidir, eşq xəfiyyatı hüveyda eylər,
Söylərəm böylə, vəli, gör nə müəmmadır bu!
Söyləyin aləmi-əşardə şirin-şirin,
Madehi-eşqi-xuda, təbi-şəkərxadır bu!
Qasid, ey Mir Nigari, görünür xəndəzənan,
Var bir xeyr xəbər aləmə büşradır bu!