Arizin göstər gülə gülşəndə həmralənməsin

Arizin göstər gülə gülşəndə həmralənməsin
Müəllif: İbrahim bəy Azər
Mənbə: Tərtib edəni: Zaman Əsgərli (2005). XIX əsr Azərbaycan şeiri antologiyası (az). Milli Kitabxana. "Şərq-Qərb". Orijinal mənbədən 2016-03-05 tarixində arxivləşdirilib. Yoxlanılıb 2016-08-13.

Arizin göstər gülə gülşəndə həmralənməsin,
Qəddi-rəna qarşısında sərv bəlalənməsin.

Zulu-mişkini-musəlsəldə xəcil qıl sünbülü,
Ceşmi-məstin nərgisə gostər ki, şəhlalənməsin...

Mahi-nov kimdir günəş rüxsarın ilə bəhs edə,
Bir kəsinti dırnağınla hic qurralənməsin.

Cün könül məhbusdur zülfündə, gəl bir rəhm qıl,
Vurma əl zəncirə zindan əhli qovğalənməsin.

Gər sənin eşqində Azər olsa rüsva, eybi yox,
Kuhkən Şirindən ötrü necə rüsvalənməsin?!