Ayrımın gözəlləri

Ayrımın gözəlləri
Müəllif: Aşıq Bəsti
Mənbə: Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr, İki cilddə, I cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005 (az). Orijinal mənbədən 2010-09-23 tarixində arxivləşdirilib. Yoxlanılıb 2016-08-06.

Yaylaq yolları yoxuşlu,
Əlləri dərmə naxışlı,
Hamısı maral baxışlı,
Bu ayrımın gözəlləri.

Əllərində kirkid, həvə,
Xanalarda xallı kəbə,
Lampatək şox salır evə
Bu ayrımın gözəlləri.

Bəsti deyər, alma yaşmaq,
Eyibdir kişidən qaşmaq,
Lazımdır çarçovu açmaq,
Ay ayrımın gözəlləri!