Ayrım elindədi

Ayrım elindədi
Müəllif: Aşıq Bəsti
Mənbə: Azərbaycan aşıq şeirindən seçmələr, İki cilddə, I cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005 (az). Orijinal mənbədən 2010-09-23 tarixində arxivləşdirilib. Yoxlanılıb 2016-08-06.

Aşıqların dastanları,
Sözü ayrım elindədi.
Alagözlü gözəllərin
Gözü ayrım elindədi.

Şirin-şirin xəyalların,
Gözəl mixəyi xalların,
Ceyranların, marallarm
İzi ayrım elindədi.

Mərcan-mərcan bulaqların,
Mənzərəli oylaqların.
Sərin sulu yaylaqların
Özü ayrım elindədi.

Xəzan tökdürməsin barın,
Əhdinə düz olan yarın,
Bəsti deyər: hər ilqarın
Düzü ayrım elindədi.