Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1988-ci il 7 may tarixli Fərmanı

COA Azerbaijan SSR.png

Təsviri sənət xadimlərinə Azərbaycan SSR fəxri adları verilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN SSR ALİ SOVETİ RƏYASƏT HEYƏTİNİN FƏRMANI

Azərbaycan sovet təsviri sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakılara fəxri adlar verilsin:

«Azərbaycan SSR xalq rəssamı»
Babayev Rasim Hənifə oğlu — rəssam.
Zeynalov İbrahim İsmayıl oğlu — heykəltəraş.
Manqasarov Şmavon Qriqoryeviç — rəssam.

«Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi»
Məmmədov Salhab İsa oğlu — rəssam.
Mircavadov Mircavad Mirhaşım oğlu — rəssam.
Nəcəfov Fazil İmamverdi oğlu — heykəltəraş.
Xəlilov Fərhad Qurban oğlu — rəssam.

«Azərbaycan SSR əməkdar rəssamı»
Hacıyeva Bəyim Əzizbala qızı — rəssam.
Mehdiyev Ağa Cəfər oğlu — rəssam.
Seyfullayev Qafar Süleymanoviç — rəssam.
Xruslov Viktor Vladimiroviç — rəssam.

Azərbaycan SSR Ali Sovet Rəyasət Hey'ətinin sədri S. Tatlıyev
Azərbaycan SSR Ali Sovet Rəyasət Hey'ətinin katibi R. Qazıyeva

Bakı şəhəri, 7 may 1988-ci il.
№ 1112—XI