Böyük knyaz Cavanşirin ölümünə ağla

Böyük knyaz Cavanşirin ölümünə ağla
Müəllif: Dəvdək
Tərcümə edən:A.Nuriyev

Şərqə üz vermişdir böyük fəlakət,
Əsdi səmum yeli, yandı məmləkət,
Siz ey qəbilələr, ey böyük xalqlar,
Alışdım, odlandım mən də sizin tək.