Bağın gülü, yaban gülü, açıl yanağın görsünlər

Bağın gülü, yaban gülü, açıl yanağın görsünlər
Müəllif: Baki
Tərcümə edən:Adilə Nəzər

Bağın gülü, yaban gülü, açıl yanağın görsünlər,
Sallan sərvi boyu, yeri nazı-ədanı görsünlər.

Mənim bu dəvasız könlüm qapında düşdü o dərdə,
Necə bir dərdə mübtəla oldu, bu dili-bimarı görsünlər.

Açıldı dağlar sinəmdə, öz yaxamı parçaladım,
Məhəbbət gülşənində açılan gül-narı görsünlər.

Teni-zarımda qabırğam sayılır bax bir-bir,
Məni seyr etməyən əhbab müsikarı görsünlər.

Gözəllər mehriban olmaz, demək yalnışdır, ey Baki,
Olsa da illahi-billahi, həmən yalvarı görsünlər.